Bezpłatne szkolenia z JPK dla mikroprzedsiębiorców

13 listopada 2017

Resort Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują ogólnopolską akcję szkoleniową „Wtorki z JPK”, w ramach której mikroprzedsiębiorcy (firmy do 10 osób) mogą przeszkolić się w dowolnym urzędzie skarbowym - również w takim, w którym nie rozliczają się na co dzień.Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. około 1,5 mln mikroprzedsiębiorców obejmie obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Plik ten zawiera informacje o zakupach i sprzedaży za wskazany okres, a jego dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych firmy.

W listopadzie, w całym kraju, uruchamiamy cykl szkoleń na temat JPK. Zapraszam wszystkich mikroprzedsiębiorców do urzędów skarbowych i do skorzystania z wiedzy i pomocy pracowników KAS

Wtorkowe szkolenia

W każdy listopadowy wtorek w urzędach skarbowych w całej Polsce eksperci KAS przeprowadzą bezpłatne szkolenia na temat tworzenia i przesyłania JPK_VAT.
Szczegółowe informacje na temat konkretnych godzin oraz miejsc szkoleń publikowane będą na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.Podziel się z innymi: