1. Ile kosztuje karnet?
Karnet kosztuje 290 zł. To cena, obejmująca wsparcie informacyjne i zniżki na szkolenia objęte projektem Educationis w okresie 24 miesięcy. Po tym okresie karnet można opłacić ponownie.
  1. Wsparcie informacyjne – na czym polega?
Każdy użytkownik karnetu może zwrócić się do nas o przesłanie jednorazowe lub wielokrotne oferty dotyczącej dostępnych szkoleń w interesującym go zakresie. Ilość ich tematów jest dowolna, a kryteriami mogą być wielkość zniżki, kategoria tematyczna, termin, lokalizacja itp.
  1. Czy cena szkolenia, którą podajecie na stronie to cena przed czy po zniżkach?
Podana cena to cena przed zniżką (netto). Cena jest dolną ceną podawaną przez organizatora, przed zastosowaniem rabatów i zniżek.
  1. Czy rabaty wynikające z karnetu sumują się z innymi rabatami organizatora szkolenia?
To zależy od polityki sprzedaży szkoleń poszczególnych Organizatorów. Często rabaty wynikające z karnetu zniżkowego łączone są z rabatami za ilość zgłoszonych uczestników, pozwalając uzyskać jeszcze większe korzyści. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony danego Organizatora.
  1. Jestem organizatorem szkoleń. Jak nawiązać z wami współpracę?
W pierwszej kolejności zapraszamy na podstronę Informacje dla firm szkoleniowych, na której znajdują się najważniejsze zasady współpracy z nami. Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Educationis - można ją pobrać z w/w podstrony (link na dole strony). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o mail lub telefon. Po ustaleniu szczegółów prześlemy propozycję umowy do podpisania i przedstawimy szczegółowe procedury związane ze współpracą.
Nawiązanie i kontynuowanie współpracy nie wiąże się z żadnymi płatnościami ze strony organizatorów szkoleń.
  1. Kto odpowiada za wprowadzanie opisów szkoleń na stronę?
Opisy dodajemy samodzielnie w biurze obsługi Educationis. Od Państwa oczekujemy jedynie albo przesłania materiałów w formie elektronicznej albo informacji, gdzie te materiały można pobrać.
  1. W jakich godzinach można się z Wami kontaktować?
Pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 16.00
  1. Czy w jednym dniu z jednego karnetu może skorzystać więcej niż jedna osoba?
Tak, jeśli wykorzystywany jest na różnych szkoleniach. Dla uzyskania zniżki gwarantowanej przez karnet dla więcej niż jednej osoby na tym samym szkoleniu należy nabyć odpowiednio większą ilość karnetów.
  1. Jaka jest korzyść z nabycia karnetu Educationis?
Nabywca (a może nim być dowolna organizacja, osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna) ma możliwość wielokrotnego skorzystania z karnetu w okresie jego ważności, każdorazowo uzyskując zniżki na szkolenie w wysokości od 5% do 25% jego wartości – w zależności od maksymalnego rabatu, który na dane szkolenie przyznał organizator szkolenia.
  1. Czy z karnetu może korzystać wyłącznie jedna osoba?
Nie – karnet daje korzyść wszystkim osobom zatrudnionym w firmie (organizacji) nabywcy. Osoba, która kupuje karnet Educationis dla siebie jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, może udostępnić go osobom z najbliższej rodziny (małżonkowi, wstępnym, zstępnym), noszącym to samo nazwisko. Oznacza to możliwość bardzo wyraźnego zmniejszenia kosztów szkoleniowych.