ABC optymalizacji podatkowej - e-learning

e-kurs
2018-05-08
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Optymalizacja podatkowa kojarzy się przeważnie z drogimi kancelariami doradztwa podatkowego i korporacjami, które korzystają z ich usług. Tymczasem optymalizacja jest dostępna dla wszystkich - i jesteśmy w stanie przyjąć zakład, że około 80% osób osiągających dochody może dokonać optymalizacji podatkowej we własnym zakresie - bez korzystania z porad doradców. Dlaczego wobec tego tak mało osób optymalizuje swoje obciążenia? Przyczyna jest prosta - brak dostępu do odpowiedniej wiedzy i dominujący pogląd, że optymalizacja wiąże się z ryzykiem podatkowym (a ten pogląd wynika właśnie z braku dostępu do wiedzy).

E-kurs ABC optymalizacji podatkowej przygotowaliśmy z myślą o tych z Was, którzy osiągając dochody poszukują zgodnych z prawem, bezpiecznych i bezpłatnych rozwiązań, przynoszących oszczędności podatkowe. E-kurs kierujemy do wszystkich - bez względu na poziom dochodów. Koszt uczestnictwa w kursie to tylko 290 zł netto - i zwróci się Wam zapewne wielokrotnie natychmiast po jego zakończeniu (lub w trakcie jego trwania). E-kurs dotyczy optymalizowania obciążeń podatkowych na terenie kraju - nie zajmujemy się w nim kosztownymi rozwiązaniami polegającymi na transferach i zakładaniu spółek-tarcz w rajach podatkowych - to ABC optymalizacji - e-kurs dla zdecydowanej większości podatników. I oczywiście dla osób, które z racji swoich obowiązków zajmują się podatkami innych ludzi (księgowych, doradców finansowych itp.)

Czy optymalizacja podatkowa jest zła?
Kiedy mówimy o kimś, że unika płacenia podatków, mamy najczęściej na myśli osobę, która jest po prostu podatkowym przestępcą. Tymczasem istnieje bardzo duża różnica pomiędzy postępowaniem polegającym na łamaniu prawa, ukrywaniu dochodów, ukrywaniu źródeł dochodów itp. - to uchylanie się od opodatkowania - czyn, który jest wykroczeniem lub przestępstwem karnym albo karnym skarbowym, a optymalizacją podatkową.

Pojęcie optymalizacji podatkowej powinniśmy rezerwować na określenie działań, których celem jest legalne, zgodne z prawem zmniejszenie wysokości płaconych podatków lub odłożenie konieczności zapłacenia podatku na bardziej dogodny dla podatnika moment.

Istnieje więc zasadnicza różnica pomiędzy optymalizacją podatkową a uchylaniem się od płacenia podatków - to pierwsze jest działaniem legalnym, w granicach prawa, co więcej - często jest działaniem, na którym zależy ustawodawcy, to drugie to przestępstwo lub wykroczenie, ścigane i karane z urzędu.

W kwestiach związanych z optymalizacją podatkową wielokrotnie już wypowiadały się sądy administracyjne. Zgodnie stwierdzają one, że jeśli podatnik może wybrać pomiędzy dwoma legalnymi sposobami postępowania, z których jeden spowoduje zmniejszenie lub odłożenie zobowiązania podatkowego, to ma do tego prawo, a organy podatkowe nie mogą takiego postępowania kwestionować.

Tryb zajęće-kurs - uczestniczysz kiedy chcesz
Cenakoszt kursu to do ustalenia netto, czyli 356,70 zł brutto
Cena obejmujemateriały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do testów on-line, płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu, certyfikat poświadczający ukończenie kursu
MiejsceOnline

 

Czy ten e-kurs jest dla Ciebie?

Z pewnością zadajesz sobie takie pytanie. Możesz się np. obawiać, że niedostateczna wiedza podatkowa uniemożliwi Ci korzystanie z porad, zawartych w e-kursie. Tymczasem, tworząc e-kurs ABC optymalizacji podatkowej założyliśmy, że Uczestnicy posiadają jedynie podstawową wiedzę - wystarczającą do wypełnienia zeznania rocznego. Pisząc e-kurs opieramy się na konkretnych przykładach - każdy przypadek ilustrując opisami stanów faktycznych, potwierdzając jednocześnie prawidłowość takiego postępowania w oparciu o interpretacje ministerstwa finansów, ZUS, orzecznictwo sądów administracyjnych.

Informacje o e-kursie

W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz
 1. Lekcja 1
  Optymalizacja podatkowa - czym jest, a czym nie jest
 • Optymalizacja podatkowa a uchylanie się od opodatkowania - różnice
 • Cele optymalizacji podatkowej
 • Omówienie obszarów optymalizacji podatkowej
 • Bezpieczeństwo podatnika optymalizującego swoje zobowiązania podatkowe, prawa podatników
 • Czynności i działania, których należy unikać, aby w pełni legalnie optymalizować swoje zobowiązania podatkowe
 1. Lekcja 2
  Optymalizacja podatkowa przychodów ze stosunku pracy - podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Jak chronić swoje dochody z pracy przed nadmiernym opodatkowaniem
 1. Lekcja 3
  Optymalizacja przychodów ze stosunku pracy - obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne, pozostałe składki
 • Jak chronić się przed nieuzasadnionymi składkami na ubezpieczenie społeczne i pozostałymi składkami obowiązkowymi
 1. Lekcja 4
  Optymalizacja dla właścicieli lokali i nieruchomości
 • Podatek od nieruchomości
 • Wydatki na utrzymanie substancji
 • Sposób postępowania w przypadku wystąpienia opłat dodatkowych - adiacenckiej, planistycznej
 • Dzierżawa, wynajem - optymalizacja obciążeń
 1. Lekcja 5
  Optymalizacja w zakresie podatków od zysków kapitałowych
 • Jak oszczędzać i inwestować minimalizując obciążenia podatkowe
 1. Lekcja 6
  Spadki, darowizny, przekazanie majątku - minimalizowanie obciążeń podatkowych
 • Rola planowania podatkowego w przypadku podatku od spadków i darowizn
 1. Lekcja 7
  Optymalizacja zobowiązań podatkowych i składkowych dla twórców, artystów i wolnych zawodów
 • Działalność świadczona osobiście
 • Przychody z innych źródeł
 • Przychody z praw majątkowych
 1. Lekcja 8
  Planowanie podatkowe przy działalności gospodarczej
 • Formy działalności - porównanie możliwości działań optymalizacyjnych po rozpoczęciu działalności gospodarczej
 • Zmiana formy działalności gospodarczej w trakcie w celu optymalizacji zobowiązań podatkowych
 • Likwidacja i ponowne założenie działalności jako forma działań optymalizacyjnych
 1. Lekcja 9
  Działalność gospodarcza - optymalizacja podatkowa wierzytelności
 • Działania minimalizujące skutki wystąpienia wierzytelności trudnych - po stronie wierzyciela
 • Działania minimalizujące skutki wystąpienia wierzytelności trudnych - po stronie dłużnika
 1. Lekcja 10
  Działalność gospodarcza - optymalizacja w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Działania optymalizacyjne w zakresie podatku VAT i podatku od czynności cywilnoprawnych
 1. Lekcja 11
  Działalność gospodarcza - zatrudnianie pracowników
 • Działalność gospodarcza - optymalizacja obciążeń związanych z zatrudnieniem pracowników
 1. Lekcja 12
  Działalność gospodarcza - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
 • Działalność gospodarcza - wykorzystanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do minimalizowania obciążeń podatkami dochodowymi
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora