Analiza informacji i intuicja w podejmowaniu decyzji

Otwarte
do ustalenia
Katowice
1 470,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!

Szkolenie, którego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie przetwarzania informacji w celu ich oceny, selekcji oraz podejmowania decyzji. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili samodzielnie zdobywać i integrować niezbędne informacje w celu dogłębnego zrozumienia problemu, a także analitycznie przyswajać informacje - interpretować informacje słowne, liczbowe, statystycznych i faktów. Do ważnych umiejętności nauczanych na szkoleniu należy także rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu czy sytuacji oraz łączenie koncepcji z różnych dyscyplin z obszarem swojej działalności.

Metoda prowadzenia zajęć:
Kolejne tematy są wprowadzane według schematu:

 • zadanie dla uczestników lub gra rywalizacyjna
 • podsumowanie wyników i/lub wyłonienie zwycięzców
 • analiza powstałych problemów
 • wprowadzenie nowej metody pozyskiwania, selekcji i analizy informacji.
Organizator: EXBIS

Wprowadzenie:

 • paradoks Monty Halla i dlaczego popełniamy błędy w prostej ocenie szansy?

Fizjologia - jak mózg analizuje dane:

 • współpraca i role półkul mózgowych;
 • podzielność uwagi, co można a czego nie można robić jednocześnie;
 • myślenie lateralne i sekwencyjne i ich zastosowania do rozwiązywania problemów.

Psychologiczne uwarunkowanie podejmowania decyzji (teoria perspektywy):

 • dwa systemy myślenia: intuicyjny i refleksyjny oraz ich konsekwencje w podejmowaniu decyzji;
 • decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i jak unikać błędów;
 • księgowanie umysłowe czyli jak przedstawiać innym dane liczbowe.

Wpływ mechanizmów percepcji na błędne postrzeganie i interpretowanie danych:

 • heurystyki reprezentatywności i dostępności oraz wynikające z nich błędy;
 • pułapki zakotwiczenia i przywiązanie do status quo, przykłady a biznesu;
 • jak pułapki kosztów utopionych i dowodów potwierdzające własną tezę wpływają na nasze życie;
 • pułapki definicji problemu i jak ich unikać;
 • pułapki oceniania i prognozowania oraz ich nieraz przykre konsekwencje.

Analizowanie informacji o charakterze statystycznym:

 • błędne wyobrażenia na temat losowości i dlaczego gramy w toto lotka;
 • reprezentatywność danych statystycznych, szacowanie wielkości próby statystycznej;
 • statystyka Bayesowska i przykłady jej wykorzystania do oceny wagi testów (np. medycznych);
 • zjawisko powrotu do średniej i jego konsekwencje w nauczaniu.

Racjonalna nieświadomość:

 • Postrzeganie podprogowe, prepercepcja, kiedy nieświadomość odznacza się większą wydajnością percepcyjną niż świadomy umysł?
 • Intuicyjne a racjonalne podejście do rozwiązywanie zadań.

Dedukcja, rozpoznawanie relacji i powiązań pomiędzy składowymi problemu:

 • Korelacje a związki przyczynowo-skutkowe;
 • praktyczne metody analizy informacji: po nitce do kłębka, weryfikacja hipotez;
 • wybór priorytetów a efektywność działania – gra symulacyjna.

Metody teorii gier w analizie informacji:

 • schematy decyzyjne w teorii gier (potrójny pojedynek, metoda draftu w koszykówce, cykor, jastrzębie i gołębie, walka płci) i ich występowanie w życiu społecznym;
 • dylemat więźnia, jego zastosowania oraz cechy optymalnych strategii radzenia sobie w sytuacji dylematu;
 • zastosowania algorytmów dopasowania, np. stabilnego małżeństwa, do przydziału uczniów do szkół, dopasowania dawców i biorców organów do przeszczepów.

Analiza szerokości myślenia i techniki wspierania kreatywności:

 • piramida skojarzeń przykład poszukiwania kreatywnych rozwiązań;
 • sposoby rozwijania w sobie myślenia lateralnego;
 • burza mózgów i jej zastosowania.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora