Aporty, połączenia, podziały i inne działania restrukturyzacyjne: aspekty podatkowe - e-learning

e-kurs
2018-03-26
Online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Coraz więcej podmiotów gospodarczych uczestniczy w różnego rodzaju działaniach restrukturyzacyjnych. Czasami jest to spowodowane konsolidacją w ramach jednej grupy kapitałowej a czasami ma to związek ze zmieniającym się profilem działalności. W każdym jednak przypadku przed rozpoczęciem działań restrukturyzacyjnych konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych.

Celem e-kursu jest omówienie różnych, najczęściej występujących w praktyce, rodzajów restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. W zależności od rodzaju, charakteru i wielkości prowadzonej działalności możliwy będzie szereg rozwiązań, które mogą spowodować nie tylko większą efektywność prowadzonej działalności ale również mniejsze obciążenia podatkowe. W trakcie kursu zostaną przybliżone nie tylko same przepisy podatkowe dotyczące poszczególnych form restrukturyzacji ale również praktyka organów podatkowych, które w licznych interpretacjach podatkowych wyjaśniają rozumienie często nieprecyzyjnych przepisów.

Tryb zajęće-kurs - uczestniczysz kiedy chcesz
Cenakoszt kursu to do ustalenia netto, czyli 479,70 zł brutto
Cena obejmujemateriały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do testów on-line, płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu, certyfikat poświadczający ukończenie kursu
MiejsceOnline

 

Informacje o e-kursie
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

 

Organizator: Podatki biz
 1. Sukcesja podatkowa
 • Przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące działań restrukturyzacyjnych
 • Różne przypadki sukcesji podatkowej
 • Wyjątki od zasady sukcesji podatkowej
 1. Przedsiębiorstwo oraz zorganizowana część przedsiębiorstwa
 • Kluczowe pojęcie przy restrukturyzacji działalności
 • Definicje ustawowe
 • Praktyka organów podatkowych
 • Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 1. Połączenie - podatki dochodowe
 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych Neutralność połączenia - czy zawsze?
 • Rozliczanie strat podatkowych
 • Zasady amortyzacji
 • Zamknięcie roku podatkowego
 • Obowiązki sprawozdawcze
 1. Połączenie - podatek VAT oraz PCC
 • Połączenie a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC połączenia
 • Skutki podatkowe w innych podatkach
 • Obowiązki sprawozdawcze
 1. Podział - podatki dochodowe
 • Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych
 • Rozliczanie przychodów i kosztów przed i po dniu podziału
 • Obowiązki wobec pracowników
 • Zasady amortyzacji
 1. Podział - podatek VAT oraz PCC
 • Podział a rozliczenia w podatku VAT
 • Opodatkowanie PCC podziału - praktyka organów podatkowych
 • Skutki podatkowe w innych podatkach
 1. Wkład niepieniężny (aport) - podatek dochodowy
 • Opodatkowanie aportu (CIT/PIT)
 • Aport z agio
 • Aport do spółki osobowej
 • Aport udziałów lub akcji (wymiana udziałów)
 • Aport komercjalizowanej własności intelektualnej - nowe przepisy od 1 stycznia 2016 r.
 • Zasady amortyzacji
 1. Wkład niepieniężny (aport) - VAT i PCC
 • Zasady opodatkowania VAT aportów
 • Podstawa opodatkowania
 • Obowiązek podatkowy
 • Odliczenie VAT naliczonego
 • Opodatkowanie PCC aportu
 1. Przekształcenie formy prawnej (spółki)
 • Skutki w podatku CIT, VAT i PCC zmiany spółki osobowej w spółkę kapitałową
 1. Przekształcenie formy prawnej (działalność gospodarcza)
 • Skutki podatkowe zmiany działalności gospodarczej w spółkę
 1. Dofinansowanie spółki
 • Pożyczka od udziałowca
  • Zaliczanie odsetek do kosztów podatkowych
  • Niedostateczna (cienka) kapitalizacja
  • Opodatkowanie PCC
 • Dopłaty
  • Skutki w podatku dochodowym
  • Zwrot dopłat a przychody i koszty
  • Opodatkowanie PCC
 1. Sprzedaż udziałów (akcji)
 • Przychód z tytułu sprzedaży udziałów (akcji)
 • Koszty uzyskania przychodów
 • VAT a sprzedaż udziałów
 • Opodatkowanie PCC i możliwości zastosowania zwolnienia z podatku
 1. Likwidacja spółki
 • Podatek dochodowy przy likwidacji spółki
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji spółki
 • Obowiązki sprawozdawcze
 1. Likwidacja działalności gospodarczej
 • Skutki w podatku PIT
 • Obowiązki w zakresie VAT przy likwidacji działalności gospodarczej
 • Obowiązki sprawozdawcze
 1. Podatkowa grupa kapitałowa
 • Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?
 • Zasady tworzenia i funkcjonowania
 • Wymogi formalne PGK
 • Utrata statusu PGK
 1. Interpretacje podatkowe jako narzędzie zabezpieczające proces restrukturyzacyjny
 • Istota interpretacji podatkowych
 • Zalety uzyskania interpretacji przed planowaną restrukturyzacją
 • Moc ochronna interpretacja dla następców prawnych (np. stosowanie interpretacji spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą)
 • Zmiana przepisów od 1 stycznia 2016 r.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora