Ceny transferowe i transakcje między podmiotami powiązanymi w 2018 roku

szkolenie otwarte
2018-02-06
Kraków
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji CIT-TP i PIT-TP i skupia się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku.

Szkolenie pozwoli uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się "podmiotem powiązanym" oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

1. Podmioty powiązane

1.1 podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2018 r. dotyczące spółek skarbu państwa

1.2 pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

- regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych"

1.4 pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

2. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.

3. Metody szacowania cen transferowych

3.1 metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

3.2 metoda ceny odsprzedaży

3.3 metoda rozsądnej marży (koszt plus)

3.4 metody zysku transakcyjnego

3.5 szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

3.6 uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

4. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

4.1 rodzaje porozumień

4.2 dokumenty załączane do wniosku

4.3 postępowanie w sprawie porozumienia

4.4 decyzja w sprawie porozumienia

5. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

5.1 ustalanie cen i dokumentowanie "usług o niskiej wartości dodanej"

5.2 dokumentacja cen tranfserowych ? przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

5.2.1 dokumentacja podstawowa, "lokalna"

5.2.2 analiza porównawcza

5.2.3 dokumentacja "master-file"

5.2.4 sprawozdania dołaczane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP

5.5.5 "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

6. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

6.1 nieuznanie części kosztów

6.2 50% podatek dochodowy

6.3 sankcje związane z korektą podatku VAT

6.4 odpowiedzialność karna skarbowa.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora