Controlling procesów HR - 2 DNI

otwarte
2018-04-26
Katowice
800,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu HR i kształtowania umiejętności swobodnego poruszania się w zakresie HR.
Ponadto na szkoleniu uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę i umiejętności jak zwiększać efektywność firmy poprzez wykorzystanie działań, procesów i controllingu HR.

Tryb zajęć otwarte, 16 godzin dydaktycznych
Cena koszt kursu to 800,00 zł brutto
Cena obejmuje
 • Materiały szkoleniowe: na szkoleniu otrzymujesz skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę.
 • Przerwy kawowe: podczas szkolenia Organizator zapewnia serwis kawowy bez dodatkowych opłat.
 • Zaświadczenia MEN / Certyfikaty: otrzymasz 2 dokumenty: zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667).
Miejsce Katowice

Informacja o zniżkach Educationis

Biorąc udział w szkoleniu Organizatora jako posiadacz karnetu Educationis możesz otrzymać następujące zniżki:
 • 30% - od standardowej, pełnej ceny szkolenia
 • 5% - od ceny już obniżonej przez Organizatora (jest to dodatkowa zniżka)
 • 50% - za polecenie szkolenia znajomemu, od standardowej, pełnej ceny (zniżka zarówno dla polecającego, jaki i poleconego!).

Organizator: EFFEKT
 1. DZIEŃ I
 • Controlling funkcji HR w organizacji z wykorzystaniem podejścia procesowego.
 • Controlling w procesach HR
 • Controlling procesów HR jako główny element budowy efektywnych rozwiązań w HR
 • Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
 • Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR
 • Etatyzacja i wynagradzanie w ujęciu controllingowym
 • Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
 • Analizy stanu i struktury zatrudnienia, monitorowanie popytu i podaży pracowników
 • Efektywny (motywacyjny) system wynagradzania
 • Benchmarki wynagrodzeniowe a controlling personalny
 • Rekrutacja i selekcja w ujęciu controllingowym
 • Efektywne praktyki employer brandingu, rekrutacji i selekcji oraz przebieg procesów w tych obszarach
 • Zasady kontraktu psychologicznego a trendy w zatrudnieniu
 • Oceny okresowe skierowane na wyniki pracy w ujęciu controllingowym
 • Cele i zasady prowadzenia efektywnościowych ocen okresowych pracowników
 • Zarządzanie przez cele i zarządzanie wynikami jako ważny obszar controllingu HR
 • Premie, nagrody i bonusy za efekty
 • Pomiar i ocena kompetencji w ujęciu controllingowym
 • Zagadnienia dotyczące tworzenia modelu kompetencji (mapa kompetencji) i metod oceny kompetencji
 • Metody pomiaru kompetencji zawodowych, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych i wycena
 1. DZIEŃ II
 • Planowanie i realizacja szkoleń i rozwoju w kontekście faktycznego zwiększania potencjału pracowników
 • Pomiar efektywności procesów szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń
 • Znaczenie ścieżek karier i awansów, programów talent management, rozwoju pracowników kluczowych i menedżerów dla kosztów obszaru personalnego i efektywności zasobów ludzkich
 • Zarządzanie wartościami a standardy pracy i ich wykorzystanie z controllingu personalnym
 • Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie dla firmy
 • Badania satysfakcji, motywacji i zaangażowania pracowników a efektywność i jakość pracy oraz innowacyjność i przedsiębiorczość
 • Controllingowe ujęcie wyników badań i wykorzystanie wyników badań w procesach zarządczych
 • Rozwiązywanie umów o pracę i outplacement w ujęciu controllingowym
 • Zjawisko anomii pracowniczej a efektywność obszaru HR, koszty wymiany kadry
 • Założenia efektywnych form rozwiązywania umów o pracę, założenia efektywnego Outplacementu
 • Analiza funkcji personalnej :
 • Zapoznanie się z metodologią analizy.
 • Zgodność z prawem i etyka działania oraz praktyki rynku jako wyznaczniki do narzędzi pomiarowych.
 • Przeprowadzenie analizy w najważniejszych obszarach funkcji personalnej.
 • Poprawna interpretacja wyników.
 • Analiza stanu ZZL i jakości procesów ZZL w organizacji poprzez benchmarki w obszarze HR.
 • Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń. 
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora