Delegacje krajowe i zagraniczne - teoria i praktyka

e-kurs
2018-06-26
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Wyjazdy służbowe pracowników i właścicieli firm zwykle stanowią znaczący składnik kosztów. Problemy występują na styku dwóch grup przepisów - prawa pracy i regulacji podatkowych. Problemy te szczególnie nasilają się w wypadku delegacji zagranicznych. Prawidłowe dokumentowanie i rozliczanie delegacji jest bardzo pracochłonne - jeżeli sporządzane jest ręcznie. Trudno też uniknąć błędów.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs - po raz pierwszy Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej otrzymują również program - Delegacje podatki.biz - pozwalający zapewnić prawidłowe i błyskawiczne rozliczenie nawet najbardziej złożonych przypadków wyjazdów służbowych. Ćwiczenia praktyczne, wykonywane w miarę rozwijania wiedzy teoretycznej zapewniają opanowanie rozliczania wyjazdów służbowych na poziomie zaawansowanym w ciągu zaledwie kilku tygodni. Uwaga: dołączony program posiada licencję pozwalającą na jego komercyjne wykorzystanie.

Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Program do rozliczania delegacji otrzymasz w dniu rozpoczęcia e-kursu, wraz z pierwszą lekcją. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę podróży służbowych, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 290 zł netto. W jej ramach otrzymasz 7 lekcji w formie e-booka, prograDelegacje podatki.biz z licencją komercyjną na jedno stanowisko oraz bezpłatną opieką techniczną i aktualizacyjną na okres 12 miesięcy, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:
Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:
290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:
Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • program Delegacje podatki.biz z licencją komercyjną na jedno stanowisko oraz bezpłatną opieką techniczną i aktualizacyjną na okres 12 miesięcy,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.
Organizator: Podatki biz
 1. Lekcja 1
  Delegacje krajowe (1)
 • Wyjazd służbowy krajowy pracownika (Delegacja) - kiedy mamy do czynienia z wyjazdem służbowym;
 • Czas trwania delegacji, czyli jak prawidłowo ustalić początek i koniec delegacji krajowej;
 • Polecenie wyjazdu w delegacji krajowej - co to jest polecenie wyjazdu, jak prawidłowo sporządzić polecenie wyjazdu, zakres informacji w poleceniu wyjazdu niezbędny do prawidłowego i szybkiego rozliczenia delegacji;
 • Wypełnianie danych polecenia wyjazdu dla delegacji krajowej w programie Delegacje podatki.biz dołączonym do e-kursu.
 1. Lekcja 2
  Delegacje krajowe (2)
 • Diety, ryczałty, zwroty kosztów - czyli jakie kwoty powinien otrzymać delegowany w delegacji krajowej;
 • Dokumentowanie wydatków w krajowej podróży służbowej; Dokumenty generowane przez program Delegacje podatki.biz
 • Krajowa podróż służbowa właściciela firmy (wspólnika);
 • Rozliczanie wydatków w programie Delegacje podatki.biz
 1. Lekcja 3
  Delegacje krajowe (3)
 • Krajowe podróże służbowe a koszty uzyskania przychodów;
 • Podróże osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych a przychody i koszty uzyskania;
 1. Lekcja 4
  Delegacje zagraniczne (1)
 • Delegacje krajowe i zagraniczne - podobieństwa i różnice;
 • Delegacja a oddelegowanie;
 1. Lekcja 5
  Delegacje zagraniczne (2)
 • Polecenie wyjazdu w przypadku delegacji zagranicznej;
 • Delegacja do wielu krajów;
 • Rodzaje i limity wydatków w delegacji zagranicznej;
 • Wypełnianie danych polecenia wyjazdu dla delegacji zagranicznej w programie Delegacje podatki.biz
 1. Lekcja 6
  Delegacje zagraniczne (3)
 • Dokumentowanie wydatków; dokumenty w językach obcych;
 • Rozliczanie wydatków pracownika wyrażonych w walutach obcych;
 • Rozliczanie kosztów podatkowych wyrażonych w walutach obcych;
 • Rozliczanie delegacji zagranicznych w programie Delegacje podatki.biz
 1. Lekcja 7
  Delegacje krajowe i zagraniczne - problemy szczególne
 • Rozwiązania problemów związanych z czasem pracy w delegacjach;
 • Delegacje krajowe i zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora