Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane

e-kurs
2018-04-11
online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Zapraszamy Państwa na nowatorski e-kurs: Dokumentacja cen transferowych i podmioty powiązane

Kurs ten w praktyczny i przystępny sposób przedstawia podatkowe przepisy dotyczące podmiotów powiązanych (w tym szereg regulacji obowiązujących od 1.1.2015 r.) a następnie, krok po kroku nauczy Was tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji, również w zakresie obowiązującym od 2017 r.

Autorem e-kursu jest Mariusz Makowski, doradca podatkowy i trener z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w opodatkowaniu dochodów w kraju i za jego granicami. Autor wielu książek, poradników, artykułów i e-kursów, prowadzący kancelarię w Warszawie. Szkolenia dotyczące cen transferowych prowadzi od wielu lat - dzięki temu poznał specyficzne problemy podmiotów z poszczególnych branż i w zgodnej opinii Uczestników szkoleń stacjonarnych prowadzonych przez niego potrafi przekazać swoją wiedzę w sposób precyzyjny, a jednocześnie zrozumiały i logiczny.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz

Lekcja 1
Podmioty powiązane

 • Rozszerzony od 2015 r. katalog podmiotów powiązanych, powiązania osobowe, kapitałowe, rodzinne i wynikające ze stosunku pracy, regulacje OECD, współpraca z podmiotami z "rajów podatkowych".
 • Jak ustalić zyski zagranicznego zakładu?
 • Kiedy organ podatkowy dokona szacowania cen?

Lekcja 2
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczną spółkę kontrolowaną (CFC)

 • Co to jest spółka CFC?
 • Obowiązki podatników posiadających spółki CFC
 • Ustalenie podstawy opodatkowania
 • Wyliczenie podatku

Lekcja 3
Metody szacowania cen transferowych - metody transakcyjne

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • Metoda ceny odsprzedaży
 • Metoda rozsądnej marży

Lekcja 4
Metody szacowania cen transferowych - metody zysku transakcyjnego

 • Metoda podziału zysków
 • Metoda marży transakcyjnej netto
 • Regulacje szczególne dotyczące nabycia usług reklamowych
 • Regulacje szczególne dotyczące umów pożyczki
 • Unikanie podwójnego opodatkowania - procedura stwierdzenia nadpłaty

Lekcja 5
Wiążące porozumienia w sprawach cen transferowych (APA)

 • Rodzaje porozumień
 • Procedura
 • Postępowanie w sprawach wiążącego porozumienia
 • Opłaty
 • Wady i zalety

Lekcja 6
Sporządzenie opisu transakcji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej

 • Usługi o niskiej wartości dodanej
 • Zasady sporządzania informacji
 • Przykłady

Lekcja 7
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2015 roku

 • Ustalanie wartości transakcji
 • Refaktury
 • Sumowanie wartości transakcji
 • Zmiany obowiązujące od 2015 r.
 • Dokumentacja do umowy spółki
 • Forma dokumentacji
 • Terminy sporządzenia i dostarczenia dokumentacji
 • Sankcje

Lekcja 8
Elementy dokumentacji cz. 1

 • Analiza funkcjonalna

Lekcja 9
Elementy dokumentacji cz. 2

 • Analiza kosztowa
 • Metody ustalenia cen
 • Analiza zyskowności

Lekcja 10
Elementy dokumentacji cz. 3

 • Strategia gospodarcza
 • Inne czynniki cenotwórcze
 • Korzyści związane z nabyciem świadczeń
 • Załączniki do dokumentacji

Lekcja 11
Sporządzanie dokumentacji podatkowej umowy dostawy

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 12
Sporządzanie dokumentacji podatkowej umowy o świadczenie (nabycie) usług

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 13
Sporządzenie dokumentacji umowy pożyczki/kredytu, cash poolingu

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 14

Sporządzenie dokumentacji dla umowy spółki osobowej

 • Charakterystyczne elementy dokumentacji (analiza funkcjonalna, analiza kosztowa, określenie ceny przedmiotu transakcji)

Lekcja 15
Rewolucyjne zmiany w dokumentacji podatkowej w 2017 r.

 • Nowe obowiązki w zakresie dokumentacji, dokumentacja lokalna, analiza porównawcza (benchmarkowa), dokumentacja masterfile, "country by country report",
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora