Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - 2 DNI

szkolenie otwarte dwudniowe
2018-02-05
Kraków
1 820,40 zł
1 480,00 zł
AVENHANSEN
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
10%
ZAMÓW KARNET!
Warsztat szkoleniowy pokazuje i uświadamia, w jaki sposób ludzie na siebie oddziałują i z czego składa się komunikacja międzyludzka. Uczestnicy zapoznają się w praktyce z najskuteczniejszymi stylami i strategiami komunikacyjnymi, umożliwiającymi dokładne zrozumienie drugiej strony.
Jascha Heifetz (sławny amerykański skrzypek) w czasie podróży statkiem przed południem grał w tenisa, a wieczorem wystąpił z koncertem. Podczas kolacji jeden z pasażerów statku powiedział do skrzypka:
- Wspaniale pan dzisiaj grał!
- Dziękuję, to w dużej mierze zasługa wspaniałej akustyki panującej na statku – odparł skromnie Heifetz.
- … ale ja miałem na myśli pański backhand – wyjaśnił speszony rozmówca.
Ileż to razy w rozmowach z innymi napotykamy na takie „nieporozumienia” komunikacyjne. Często da się je obrócić w żart, ale w kontaktach biznesowych, w pracy, mogą spowodować wiele problemów. Umiejętność efektywnego komunikowania się nigdy wcześniej nie była tak istotna.
Jaki jest Twój osobisty potencjał w zakresie komunikacji interpersonalnej? Jak dzięki komunikacji osiągnąć sukces w budowaniu relacji zawodowych z innymi? Czy krytyczna informacja zwrotna może „dodać skrzydeł”? Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem? Czy można świadomie zarządzać komunikacją niewerbalną, aby wzbudzać zaufanie i sympatię? Jak parafraza wpływa na redukcję konfliktów i nieporozumień? Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych? Jak stworzyć dobre relacje z rozmówcą? Jak komunikacja pisemna wpływa na nasz wizerunek w oczach odbiorcy? Jak słowami możemy wpływać na zachowanie innych?
Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź przyjmując zaproszenie na szkolenie.

Tryb zajęć szkolenie otwarte dwudniowe
Cena koszt kursu to 1 480,00 zł netto, czyli 1 820,40 zł brutto
Miejsce Kraków, Centrum Konferencyjne ADN

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem praktycznych umiejętności związanych z efektywną komunikacją w sytuacjach zawodowych.

Cel szkolenia

Oto niektóre z umiejętności, które uczestnicy szkolenia nabędą po jego zakończeniu:
 • uświadomienie sobie znaczenia umiejętności porozumiewania się między ludźmi
 • umiejętne wykorzystywanie zasad poprawnej komunikacji i przekazywania informacji
 • poznanie technik zadawania efektywnych pytań
 • nauka świadomego zarządzania komunikacją niewerbalną
 • nauka podejmowania odpowiedzialności za skuteczną komunikację i zbieranie informacji
 • rozpoznawanie i świadome wykorzystywanie komunikatów werbalnych, niewerbalnych i pisemnych w relacjach interpersonalnych
 • odkrycie znaczenia aktywnego słuchania i nauka jego skutecznego wykorzystania w rozmowach z ludźmi
 • zdobycie praktycznych umiejętności dot. udzielania mądrej motywującej krytycznej informacji zwrotnej

Metody szkoleniowe

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową opartą na aktywacji uczestników szkolenia poprzez:
 • pracę w zespołach
 • gry symulacyjne/ ćwiczenia praktyczne – oparte na rzeczywistych przykładach
 • dyskusje na forum grupy
 • testy/ ankiety
 • wykład z prezentacją multimedialną (20%)

Inny termin tego szkolenia

Termin nie pasuje? A może miejsce szkolenia Ci nie odpowiada? Sprawdź czy to szkolenie odbywa się w innej lokalizacji i w bardziej dogodnym dla Ciebie terminie. Kliknij tutaj!

Organizator: AVENHANSEN
 1. EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE SIĘ JAKO ŹRÓDŁO SUKCESÓW W BUDOWANIU RELACJI
 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi i budowaniu relacji
 • Efektywna komunikacja a „bariery” komunikacyjne
 1. AUTOPREZENTACJA JAKO KOMUNIKAT
 • Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty
 • Co to jest wizerunek własny i o czym informuje innych
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym
 • Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu
 1. ABY SIĘ LEPIEJ ROZUMIEĆ … SIŁA KOMUNIKACJI WERBALNEJ
 • Anatomia wypowiedzi – „staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumianym”

 • Mówienie – prawidłowe odczytywanie „kodów” w przekazywaniu informacji na drodze nadawca – odbiorca

 • Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w komunikacji werbalnej i jak je eliminować

 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji – czyli jak słowami wpływać na zachowania innych

 1. AKTYWNE SŁUCHANIE
 • Znaczenie słuchania – zasady rządzące aktywnym słuchaniem
 • Sztuka zadawania pytań – siła DOBRYCH pytań w komunikacji
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe
 • Korzyści z zadawania pytań
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Technika parafrazy a wspólne zrozumienie komunikatów
 • 4 rodzaje powodów dla których rozmowy się nie udają
 • 4 – stopniowy model rozmowy
 • 7 sposobów na podniesienie jakości rozmowy
 • Metody prowadzenia rozmów poprzez zadawanie pytań
 1. ROLA ASERTYWNEJ KOMUNIKACJI W KONTAKTACH ITERPERSONALNYCH
 • Czym jest asertywność
 • Asertywne wyrażanie oczekiwań – komunikat JA
 • Pojęcie transakcji i stanów „ego” – jako źródła nieporozumień i odkrywanie metod radzenia sobie z nimi
 • Autoanaliza własnego stanu „ego”
 1. ROLA INFORMACJI ZWROTNEJ W KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ I BUDOWANIU RELACJI
 • „Dobra” i „zła” informacja zwrotna – cechy
 • Czego oczekujemy po informacji zwrotnej
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe
 • Pochwały i okazywanie uznania – jak to działa na innych
 1. ODCZYTYWANIE MOWY CIAŁA ROZMÓWCY – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • Elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych –
  - mowa ciała,
  - ton głosu
  - postawa ciała i gesty,
  - kontakt wzrokowy,
  - uścisk dłoni,
  - usta,
  - przestrzeń osobistej komunikacji – inwazja na przestrzeń osobistą

 • Jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie/ informacje/ intencje
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 1. KOMUNIKACJA PISEMNA
 • Istota korespondencji służbowej
 • Komunikowanie się pisemne z perspektywy odbiorcy
 • Rola komunikatów pisemnych w odbiorze nas przez innych członków zespołu, współpracowników, klientów itp.
 • 3 złote zasady pisania korespondencji służbowej
 • pisanie listów elektronicznych w 6 krokach:
  - zanim napiszemy wiadomość
  - temat
  - wstęp
  - budowanie zdań
  - podstawowe zasady gramatyki
  - ton i styl wypowiedzi
 • unikanie typowych błędów
 1. PODSUMOWANIE SZKOLENIA
 • Indywidualny plan działania
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora