General Data Protection Regulation (rozporządzenie GDPR/RODO) - wyzwanie w zakresie nowej ustawy o ochronie danych osobowych na 2018 r.

otwarte
2018-05-11
Kraków
1 082,40 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
10%
ZAMÓW KARNET!

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu wchodzą w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Korzyści dla uczestników szkolenia: 
Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej, a także każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Organizator: AVENHANSEN
 • Przedmiot i cele RODO.
 • Konsekwencje ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w ustawodawstwie Unii Europejskiej i wpływ reformy na funkcjonowanie sytemu prawa w Polsce
 • Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych)
 • Zakres prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w orzecznictwie europejskim
 • Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywatności
 • Zakres podmiotowy ochrony danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy ochrony danych osobowych
 • Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Zasady lawfulness, fairness and transparency
 • Zasada purpose limitation
 • Zasada data minimisation
 • Zasada accuracy
 • Zasada storage limitation
 • Zgodność przetwarzania z prawem
 • Warunki wyrażenia zgody
 • Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
 • Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych
 • Przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dotyczą
 • Warunki ważności zgody i jej forma
 • Czy można wycofać zgodę
 • Zgoda dziecka na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego
 • Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy
 • Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego
 • Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów
 • Przetwarzanie danych w interesie publicznym
 • Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 • Marketing i marketing elektroniczny oraz cookies
 • Dane wrażliwe.
 • Obowiązek zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych
 • Rozszerzenie klauzul informacyjnych
 • Wpływ informacji o przetwarzaniu na zgodność przetwarzania z prawem
 • Powstanie obowiązku informacyjnego
 • Wyłączenia od obowiązku informacyjnego
 • Prawo dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Prawo dostępu do danych (uzyskania na wniosek informacji o przetwarzaniu danych)
 • Prawo do korekty danych
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Poinformowanie kolejnych administratorów o żądaniu usunięcia danych
 • Wyjątki od obowiązku usunięcia danych
 • Obowiązki administratora (ADO)
 • Współadministratorzy
 • Podmiot przetwarzający (procesor)
 • Bezpieczeństwo przetwarzania
 • Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)
 • Zadania inspektora ochrony
 • Podmiot certyfikujący
 • Transfery danych osobowych poza UE i EOG.
 • Definicja przekazywania danych osobowych
   
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora