Jednolity plik kontrolny oraz powszechny obowiązek przesyłania ewidencji VAT

e-kurs
2018-03-19
online
479,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest przygotowanie podatników do wdrożenia zasad, odpowiadających wymogom tzw. Jednolitego Pliki Kontrolnego (JPK) oraz umożliwiających przekazywanie danych dotyczących ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ksiąg rachunkowych oraz pozostałych struktur logicznych w formie elektronicznej. W ramach szkolenia dokonamy szczegółowej analizy opublikowanej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Wykorzystując posiadaną wiedzę, dostępne informacje w tym doświadczenia innych państw oraz udostępnione przez Ministerstwo Finansów materiały, postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania związane z JPK.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

 

Organizator: Podatki biz
 1.  Definicja i zakres stosowania jednolitego pliku kontrolnego
 • Podstawa prawna wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego (JPK)
 • Cel wprowadzenia JPK
 • Definicja oraz zakres stosowania JPK
 • Podmioty zobowiązane do stosowania oraz terminy wdrożenia JPK
 • Doświadczenia innych państw w zakresie stosowania JPK
 1. Jaki wpływ będzie miało wprowadzenie JPK na sprawność i skuteczność prowadzonych kontroli podatkowych?
 • Czynności sprawdzające
 • Kontrole podatkowe
 • Postepowania podatkowe
 • Postępowania kontrolne
 1. Obligatoryjny obowiązek stosowania JPK
 • Podstawy prawne
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku stosowania JPK
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku przekazywania JPK bez wezwania
 1. Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 1)
 • Brak kompletności danych w systemach finansowo-księgowych
 • Kompleksowość infrastruktury IP
 • Wymagania dla dostawców IP
 • Zmiany w systemach finansowo-księgowych
 1. Implementacja JPK w systemach finansowo księgowych przedsiębiorstw (cz. 2)
 • Współpraca komórek finansowych z komórkami IP
 • Zmiany w organizacji procesów gospodarczych
 • Testy plików JPK
 • Koszty implementacji JPK
 • Spodziewane problemy związane z implementacją JPK do systemów finansowo księgowych przedsiębiorstw
 1. Analiza struktur plików JPK - Księgi rachunkowe
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Wyciągi bankowe
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Magazyn
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Faktury VAT
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Analiza struktur plików JPK - Ewidencja przychodów
 • Struktura pliku JPK
 • Pola wymagane
 • Analiza zagadnień budzących wątpliwości
 1. Zasady bezpiecznego przesyłania danych w plikach JPK
 • Możliwe formy przesyłania danych
 • Jakie należy spełnić wymogi techniczne dla skutecznego przesłania danych
 • Zasady bezpieczeństwa przesyłania danych (szyfrowanie)
 • Skutki ujawnienia danych wrażliwych z JPK
 1. Analiza zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne
 • Konsekwencje braku implementacji JPK
 • Czy JPK może nie zostać wypełniony w pełni (brak danych w księgach) ?
 • Czy dane z faktur papierowych powinny być wpisywane do JPK ?
 • Czy w JPK należy uwzględniać dane historyczne?
 • Czy JPK będzie podlegało korekcie np. w przypadku skorygowania faktur VAT?
 • Czy obowiązek stosowania JPK dotyczy gmin oraz innych jednostek publicznych?
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora