Kadry i płace od podstaw - 8 DNI

Otwarte
2018-06-20
Katowice
450,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!

Celem szKurs kadry i płace ma za zadanie przygotować każdego, kompleksowo do wykonywania funkcji specjalisty ds. kadr i płac.
Kurs kadry i płace ma za zadanie przygotować każdego, kompleksowo do wykonywania funkcji specjalisty ds. kadr i płac.
Na Kursie każdy szczegółowo i praktycznie nauczy się najważniejszych zagadnień i tajników jak być dobrym kadrowym.
Kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy w każdej firmie, w której funkcjonuje dział kadrowo-płacowy.kolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę
 • Zaświadczenia MEN / Certyfikaty Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)
Organizator: EFFEKT
 1. MODUŁ I
 • Stosunek pracy
 • Wewnętrzne źródła prawa pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Czas pracy
 • Praktyczne sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. MODUŁ II
 • Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Systemy wynagrodzeń
 • Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec urzędów skarbowych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora