Kadry i płace od podstaw - kurs wieczorowy 8 DNI

wieczorowe
2018-04-02
Katowice
350,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania zawodu specjalisty ds. kadr i płac.
Tryb zajęć wieczorowe, 40 godzin dydaktycznych
kurs rozpoczynamy 2018-04-02, a kolejne terminy spotkań ustalamy z uczestnikami na pierwszych zajęciach
Cena koszt kursu to 350,00 zł brutto
Cena obejmuje
 • Materiały szkoleniowe: na szkoleniu otrzymujesz skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę.
 • Przerwy kawowe: podczas szkolenia Organizator zapewnia serwis kawowy bez dodatkowych opłat.
 • Zaświadczenia MEN / Certyfikaty: otrzymasz 2 dokumenty: zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667).
Miejsce Katowice

Dla kogo?

Kurs kadry i płace ma za zadanie przygotować każdego, kompleksowo do wykonywania funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy w każdej firmie, w której funkcjonuje dział kadrowo-płacowy.

Informacja o zniżkach Educationis

Biorąc udział w szkoleniu Organizatora jako posiadacz karnetu Educationis możesz otrzymać następujące zniżki:
 • 30% - od standardowej, pełnej ceny szkolenia
 • 5% - od ceny już obniżonej przez Organizatora (jest to dodatkowa zniżka)
 • 50% - za polecenie szkolenia znajomemu, od standardowej, pełnej ceny (zniżka zarówno dla polecającego, jaki i poleconego!).

Organizator: EFFEKT
 1. MODUŁ I
 • Stosunek pracy
 • Wewnętrzne źródła prawa pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Czas pracy
 • Praktyczne sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 1. MODUŁ II
 • Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Systemy wynagrodzeń
 • Obowiązki rozliczeniowe zakładów pracy wobec urzędów skarbowych
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora