Karta Wskaźników i Analiza Controllingowa w HR - 2 DNI

otwarte
2018-03-22
Katowice
1 000,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!
Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie analiz, wykorzystania wskaźników, benchmarków rynkowych i ich porównanie oraz dobór najlepszych rozwiązań dla firmy.

Tryb zajęć otwarte, 16 godzin dydaktycznych
Cena koszt kursu to 1 000,00 zł brutto
Cena obejmuje
 • Materiały szkoleniowe: na szkoleniu otrzymujesz skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę.
 • Przerwy kawowe: podczas szkolenia Organizator zapewnia serwis kawowy bez dodatkowych opłat.
 • Zaświadczenia MEN / Certyfikaty: otrzymasz 2 dokumenty: zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667).
Miejsce Katowice

Informacja o zniżkach Educationis

Biorąc udział w szkoleniu Organizatora jako posiadacz karnetu Educationis możesz otrzymać następujące zniżki:
 • 30% - od standardowej, pełnej ceny szkolenia
 • 5% - od ceny już obniżonej przez Organizatora (jest to dodatkowa zniżka)
 • 50% - za polecenie szkolenia znajomemu, od standardowej, pełnej ceny (zniżka zarówno dla polecającego, jaki i poleconego!).

Organizator: EFFEKT
 1. DZIEŃ 1
 • Prowadzenie analiz ilościowych w HR oraz wykorzystanie wskaźników controllingowych HR oraz benchmarków rynkowych
 • Zastosowanie wskaźników i metod analitycznych w HR
 • Powody mierzenia efektywności w ZZL poprzez wskaźniki i z użyciem metod analitycznych
 • Efektywność systemów zarządzania kadrami (model kosztowo-przychodowy)
 • Cykl zarządczy wykorzystujący dane wskaźnikowe i analityczne w HR
 • Karta wskaźników dla firmy
 • Podstawowe mierniki controlingu HR w firmie i ich porównywanie
 • Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy
 • Rzetelność i trafność wskaźników
 • Metodologia liczenia wskaźników
 • Poprawna interpretacja wskaźników
 • Szczegółowe wskaźniki i narzędzia analityczne dla poszczególnych funkcji HR, metodologia liczenia wskaźników, ich interpretacja oraz wykorzystanie – warsztat (prezentacja możliwości, przećwiczenie wybranych metod liczenia wskaźników i prowadzenia analiz wraz z interpretacją wyników)
 • Employer branding
 • Struktura i demografia zatrudnienia
 • Rotacja (fluktuacja) zasobów osobowych
 • Absencja
 • Rekrutacja
 • Selekcja
 • Zatrudnienie
 • Adaptacja
 1. DZIEŃ 2
 • Oceny okresowe – wynikowe
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa
 • Wydajność i efektywność
 • Oceny okresowe – kompetencyjne
 • Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
 • Szkolenia
 • Rozwój zawodowy (zintegrowany) – zastosowanie wskaźników controllingu HR wiodących i wynikowych dla zintegrowanych programów rozwojowych i zarządzania kompetencjami
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Zwolnienia
 • Outplacement
 • Sposoby pomiaru danych do analizy wskaźnikowej, a ich wykorzystanie
 • Dobór danych
 • Pozyskiwanie danych – liczenie lub korzystanie ze źródeł
 • Uwarunkowania analizy trendów
 • Uwarunkowania porównywania się z rynkiem
 • Benchmarki w zakresie wskaźnikowego controllingu HR i ich wykorzystanie
 • Raporty płacowe (z rynku)
 • Inne raporty wskaźnikowego controllingu HR
 • Specyficzne benchmarki np. z badań zaangażowania
 • Wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń na podstawie analizy wskaźnikowej.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora