Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej – świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem

otwarte
2018-03-01
Poznań
1 820,40 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
10%
ZAMÓW KARNET!

Panowanie nad swoimi emocjami i właściwa komunikacja wspomagają prawidłowe relacje interpersonalne. Inteligencja emocjonalna odpowiada za Twoją umiejętność kontrolowania uczuć i emocji, pozwalając na podejmowanie dojrzałych i rozważnych decyzji opierających się na logice i rozumowaniu. Podczas praktycznych warsztatów poznasz jak istotne jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej, jakie zależności panują pomiędzy emocjami, komunikacją i stresem oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

Szkolenie polecamy dla:

Szkolenie polecane jest dla osób, które zainteresowane są doskonaleniem umiejętności związanych z efektywną komunikacją, rozwijaniem swojej inteligencji emocjonalnej i umiejętnością radzeniem sobie ze stresem.

Korzyści dla Uczestników szkolenia.  Po szkoleniu Uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, na jakie elementy zwrócić uwagę podczas komunikacji
 • Dbali o prosty, czytelny i rzetelny przekaz, występując zarówno w roli nadawcy, jak i odbiorcy
 • Wiedzieli, dlaczego ludzie mają odmienne potrzeby związane z przyswajaniem informacji
 • Rozróżniali typy temperamentu i doceniali różnice
 • Wiedzieli jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i jak radzić sobie ze stresem
 • Umieli zadbać o swoje emocje i wpływać pozytywnie na emocje drugiej strony
 • Umieli wyrażać swoje potrzeby oraz cele w sposób, który będzie do przyjęcia dla drugiej strony
 • Umieli prowadzić konstruktywną dyskusję, pamiętając o kilku ważnych narzędziach, takich jak docenianie, dopytywanie, szukanie punktów wspólnych i parafrazowanie
 • Wiedzieli czym naprawdę jest asertywność
 • Znali i umieli stosować kluczowe techniki asertywne
 • Budować swoją postawę asertywną
 • Komunikować się w różnych sytuacjach zawodowych w sposób asertywny.

    
     Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Szkolenie ma charakter warsztatowy, silnie odwołujące się do doświadczenia uczestników. Z dużą ilością dyskusji, ćwiczeń indywidualnych, w parach oraz grupowych, w tym:

 • Analizy przypadków
 • Praca w grupach
 • Scenki z odgrywaniem ról
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Krótkie prezentacje wykładowe
 • Gra szkoleniowa

Struktura zajęć:

 • 15% - prezentacje wykładowe
 • 85% - część warsztatowa
Organizator: AVENHANSEN
 1. Wstęp – wprowadzenie do tematu
  • Ćwiczenia wprowadzające i integrujące grupę
 2. Kompetencje niezbędne do budowania marki osobistej: komunikacja, inteligencja emocjonalna
 3. Postawy i zachowania ułatwiające i utrudniające dobrą komunikację
  • Od intencji do interpretacji - model komunikacji nastawionyna współpracę z innymi
  • Rodzaje barier komunikacyjnych
  • Możliwości przeciwdziałania barierom uniemożliwiającym efektywne komunikowanie
  •  Ćwiczenie  – zabawa grupowa (jak zapamiętaliśmy informacje w krótkim komunikacie - co było prawdą a co fałszem?)
  • Precyzja komunikatu: zwięzłość, prostota, czytelność, interaktywność.
 4. Efektywna komunikacja - narzędzia
  • Aktywne słuchanie
   • znaczenie i techniki aktywnego słuchania – parafraza, odzwierciedlenie,
   • parametry komunikacji niewerbalnej ułatwiające i utrudniające aktywne słuchanie – głos, postawa, czas i miejsce, dystans
  • Rozmowa
   • Dostrojenie się do drugiej osoby – poziom werbalny i niewerbalny
   • Pytania – rodzaje i funkcje pytań
   • Doskonalenie umiejętności zadawania odpowiednich pytań –ze szczególnym uwzględnieniem pytań trudnych
   • Wyrażanie intencji jako sposób budowania kontaktu z ludźmi
  • Informacja zwrotna
   • Cechy dobrej informacji zwrotnej i jej funkcje
   • Jak informacja zwrotna wpływa na budowanie relacji interpersonalnych?
   • Ćwiczenia praktyczne - informacja zwrotna w sytuacjach zawodowych
 5. Mowa ciała  - czy naprawdę jest taka ważna?
  • Ćwiczenie – rozpoznajemy komunikaty niewerbalne
  • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 6. Inteligencja emocjonalna, czyli komunikacja emocji jako aspekt budowania relacji
  • IQ vs EQ - jak wpływają na nasze życie zawodowe i prywatne?
  • Siła inteligencji emocjonalnej
  • Wymiary inteligencji emocjonalnej (wg  D. Goleman)
  • Komunikaty typu „ty” i komunikaty typu „ja” - ćwiczenia
  • Rozmowa o emocjach własnych – dyskusja w grupach
 7. O tym, że nie ma dobrych lub złych temperamentów
  • "Trudni" ludzie, czy trudne sytuacje w pracy
  • Poznajemy osobowości
  • Jak osobowość wpływa na relację w zespole?
  • Test osobowości Hartmana.
  • 4 typy osobowości Hartmana - czyli poznajemy się,
  • Dlaczego ludzie się zachowują nie tak jak sobie tego życzymy?
  • „Poznajmy się” - analiza przypadku (wejście w rolę).
  • Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami? - omówienie ćwiczenia
 8. Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych
  • W jakim stopniu IQ a w jakim EQ decyduje o naszym sukcesie życiowym?
  • Kontrolowanie swoich emocji i korzystanie z nich
  • Stres powstaje w głowie!
  • Rozbrajanie stanów negatywnych
  • Wzbudzanie stanów pozytywnych
 9. Źródła i fazy stresu
  • Stres korzystny i niekorzystny
  • Typowe źródła stresu: wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zjawisko stresu według Hansa Seyle'go
  • Jak reagujemy na stres?
  • Konsekwencje utraty kontroli nad stresem
  • Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych
  • Przyczyny i następstwa długotrwałego stresu
  • Ćwiczenie: Autodiagnoza
 10. Wroga zamienić w przyjaciela - umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – prawo Yerkesa-Dodsona
  • Czynniki redukujące stres zawodowy
  • Wzór zachowania wg Friedmana i Resenmana
  • Praktyczne techniki i metody minimalizacji stresu w sytuacjach trudnych
  • Style reagowania w sytuacjach trudnych
  • Autorska gra szkoleniowa
 11. Zależność między inteligencją emocjonalną a sposobem reagowania na stres
 12. Emocje i asertywność
  • Kiedy jesteśmy negatywnie odbierani w pracy?
  • Reguły rozmowy asertywnej
  • Zasady czystej komunikacji na podstawie analizy transakcyjnej
  • Budowanie komunikatów asertywnych
  • Komunikacja asertywna w sytuacjach zawodowych – analiza przypadków
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora