Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników - e-learning

e-kurs
2018-07-06
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Czynności prowadzone przez organy podatkowe bez względu na czas i okoliczności zawsze wyzwalają w nas spory ładunek stresu. Nic dziwnego - wynik bywa niepewny, a każdy błąd i niedopatrzenie ujawnione w trakcie postępowania mogą spowodować poważne konsekwencje. Podatnicy, którzy nie wiedzą, jak się bronić, narażeni są na represyjne działania organów - jak wiemy (czasem z własnego doświadczenia), nie zawsze uzasadnione. Obowiązująca już ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej zrewolucjonizowała zasady prowadzenia kontroli i zwiększyła uprawnienia kontrolujących, pogarszając jednocześnie pozycję kontrolowanych.

Tym większego znaczenia nabiera umiejętności korzystania z uprawnień podatnika, które choć bardzo szerokie, rzadko skutecznie są wykorzystywane. Przeszkodą jest nieznajomość praw i obowiązków podatników. Dlatego też wspólnie ze specjalistami www.podatki.biz opracowaliśmy specjalny e-kurs:

 

Krajowa Administracja Skarbowa - nowe zasady kontroli i obrony podatników

 

Zasady uczestnictwa w e-kursie:
Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący sposób, z podaniem podstawy prawnej, a w razie konieczności orzecznictwa i interpretacji ministerialnych.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie.

Organizator szkolenia:
Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:
290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy
Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostępo do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.
Organizator: Podatki biz
 1. Lekcja 1
  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - nowa organizacja administracji podatkowej i celnej, wprowadzenie.
 1. Lekcja 2
  Wyjaśniamy pojęcia
  • Czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w trakcie czynności sprawdzających, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - podobieństwa i różnice
 1. Lekcja 3
  Poznaj swoje prawa
  • Prawa podatnika w trakcie czynności prowadzonych przez organy podatkowe
 1. Lekcja 4
  Możesz dowodzić swoich racji
  • Rola dowodów w postępowaniach prowadzonych przez organy
  • Obowiązek uwzględniania dowodów
  • Prawo podatnika do zgłaszania i przeprowadzania dowodów
 1. Lekcja 5
  Zanim będzie za późno, czyli kontrola wewnętrzna
  • Obszary szczególnej uwagi organów podatkowych, wytyczne dla organów podatkowych dotyczące typowania podatników do kontroli
  • Zakres i rodzaj działań, podejmowanych przez pracowników organów podatkowych w trakcie prowadzenia czynności
  • Kontrola wewnętrzna - rodzaje, sposoby, obszary
 1. Lekcja 6
  Likwidujemy zagrożenia
  • Likwidacja zagrożeń wykazanych w wyniku kontroli wewnętrznej
  • Sposób, tryb i zasady dokonywania korekt w zapisach księgowych, poprawiania błędów na dokumentach, zapisów dotyczących poprawionych dokumentów i duplikatów dokumentów, księgowanie korekt faktur w poprawnych okresach, korekty zeznań rocznych i obowiązki z tym związane
  • Usuwanie zaległości księgowych
  • Korekty deklaracji
  • Złożenie deklaracji po raz pierwszy po terminie
  • Czynny żal jako sposób na uniknięcie konsekwencji karnych skarbowych
 1. Lekcja 7
  Kontrolujący mają swoje prawa
  • Prawa pracowników administracji podatkowej
  • Szczególne uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
 1. Lekcja 8
  Jak przebiega kontrola podatkowa
  • Przebieg kontroli podatkowej
 1. Lekcja 9
  Audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie - nowe regulacje ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 1. Lekcja 10
  Zakończenie kontroli i co dalej?
  • Protokoły i decyzje
  • Terminy kolejnych czynności
 1. Lekcja 11
  Niekorzystne wyniki nie muszą być ostateczne
  • Środki odwoławcze
  • Zaskarżania rozstrzygnięć organów kontroli.
  • Rozprawa administracyjna
 1. Lekcja 12
  Minimalizuj ryzyko osobiste
  • Odpowiedzialność pracowników i firm zewnętrznych za prowadzenie spraw podatnika, płatnika i inkasenta
  • Sposoby minimalizacji ryzyk osobistych
  • Ubezpieczenie od ewentualnych następstw wynikających z odpowiedzialności osobistej
 1. Lekcja 13
  Interpretacje i objaśnienia podatkowe po zmianach w 2017 r.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora