Krajowe i zagraniczne podróże służbowe

szkolenie otwarte
2018-02-27
Warszawa
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych. Udział w szkoleniu rozwieje też wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. Ponadto, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje wprowadzania do niego określonych zapisów, w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Osoby odpowiedzialne w swoich firmach za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby, które posiadają wiadomości teoretyczne i chcą uzyskać praktyczne umiejętności.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz
 1. Pojęcie podróży służbowej

 2. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy

 3. Odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia

 4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników

 5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową

 6. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu "dodatkowych wydatków" i tego konsekwencje

 7. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych

 • diety

 • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)

 • ryczałty na jazdy lokalne

 • noclegi

 • inne wydatki

 1. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej

 • diety

 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów

 • noclegi

 • inne wydatki

 1. "Podróże służbowe" osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - rozliczenia, korzystne regulacje umowne

 • obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży

 • zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń

 • zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe - w praktyce szerszy zakres zwolnienia podatkowego niż w przypadku pracowników

 1. Czas pracy w delegacji

 • część delegacji zaliczana do czasu pracy

 • część delegacji niezaliczana do czasu pracy

 • nadgodziny

 • okresy minimalnego wypoczynku

 • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora