Księgowość projektów unijnych

szkolenie otwarte
2018-02-15
Wrocław
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem tego szkolenia jest przedstawienie zasad prawidłowego kwalifikowania wydatków, ewidencji rachunkowej oraz podatkowej w projektach unijnych.

Na uczestnictwie w tym szkoleniu najbardziej skorzystają księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; księgowi projektu, osoby odpowiedzialne za księgowania i ewidencje finansowe w projektach, kadra zarządzająca w projekcie; członkowie Zarządu jednostek realizujących projekty unijne.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz
 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz podstawy prawne rachunkowości projektów unijnych

 • Dotacje w podziale na rodzaje zgodnie z ustawą o finansach publicznych

 • Podział funduszy strukturalnych

 1. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym

 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie

 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych

 • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków

 • Wyodrębniona ewidencja kosztów

 • Wyodrębniona ewidencja przychodów

 • Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków

 • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym

 1. Ogólne zasady kwalifikowalności

 • Kwalifikowalność projektów

 • Zakres geograficzny kwalifikowalności

 • Ocena kwalifikowalności projektu

 • Trwałość projektu

 1. Podatek VAT w projektach unijnych

 • Zasady kwalifikowania podatku VAT w korespondencji z art. 86 ustawy VAT, konsekwencje błędnych kwalifikacji, najnowsze interpretacje w tym zakresie

 • Wyłączenia z kwalifikowania, w tym w okresie trwałości projektu

 • Dotacja jako obrót w rozumieniu art. 29 a ustawy VAT

 1. Podatek PIT w projektach

 • Rozliczenie dotacji dla osoby fizycznej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

 1. Podatek CIT w projektach

 • Zasady opodatkowania przychodów, wyłączenia z kosztów i zwolnienia dochodów z tytułu dotacji;

  • korygowanie kosztów wstecz

  • najnowsze interpretacje i orzeczenia

 • Ujęcie dotacji w CIT-8 (warsztat praktyczny)

 1. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych

 • Dokumenty finansowo-księgowe

 • Dokumenty merytoryczne

 1. Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu

 • Kontrola merytoryczna

 • Kontrola formalna

 • Kontrola rachunkowa

 • Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora