Motywowanie pracowników

Otwarte
do ustalenia
Katowice
1 470,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!

Nawet doświadczeni menedżerowie napotykają dziś na wiele nowych wyzwań w zarządzaniu swoimi podwładnymi. Pracujemy projektowo w zmieniających się zespołach, nasi pracownicy reprezentują różne pokolenia, tempo pracy rośnie, a zaangażowanie ludzi jest coraz ciężej utrzymać. Odpowiedzią na nowe problemy jest nasze autorskie szkolenie, które przybliża zagadnienia z zakresu nowej szkoły motywacji oraz wykorzystywania jej walorów w najbardziej efektywny sposób. Nauczymy Cię dopasowywać narzędzia motywacji do konkretnych osób i sytuacji oraz pokażemy jak stymulować rozwój podwładnych oraz budować w zespole atmosferę sprzyjającą współpracy i podnoszeniu wyników.

Dla kogo:

 • Dla menedżerów potrzebujących wiedzy na temat psychologicznych podstaw zachowań w sytuacjach zawodowych
 • Dla szefów, którzy chętnie podejmą się analizy i wdrożenia optymalnego modelu relacji międzyludzkich w swoim zespole
 • Dla chcących poznać i nauczyć się stosować najnowocześniejsze narzędzia motywacyjne

Cele szkolenia:
Uczestnicy zdobędą wiedzę:

 • jak wykorzystać trzy filary motywowania: przekonanie pracownika, że „warto coś zrobić”, że „może to zrobić” i że „to od niego zależy”
 • co wpływa w różnych sytuacjach na motywacje pracowników.

Nauczą się:

 • jak spożytkować emocje, potrzeby, przeświadczenia, zachowania pracowników – i czego się wystrzegać
 • jak pobudzać do działania eksponując atrakcyjność efektów, związek między wysiłkiem a rezultatem i relacje między efektywnością a nagrodą
 • jak operować nowoczesnym podejściem do motywowania pracowników w oparciu o koncepcję słuszności (sprawiedliwości) i oczekiwań
 • jak zidentyfikować wzory reakcji na czynniki motywujące i jak spersonalizowane strategie motywacyjne
 • jak reagować na demotywujące sytuacje w pracy.

Metody szkolenia:

 • studia przypadków
 • symulacje, gry edukacyjne
 • techniki pobudzania kreatywności
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • dyskusje i giełda pomysłów.
Organizator: EXBIS

„Stara” i „nowa” szkoła motywowaniu:

 • human relations - przełom w zarządzaniu
 • praktyka motywowania spersonalizowanego
 • inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • typowe błędy w motywowaniu pracowników
 • fałszywe założenia na temat motywowania pracowników

Menedżer jako motywator i … demotywator:

 • co oznacza zarządzanie przez bycie przykładem
 • toksyczne zachowania szefa
 • komunikacja menedżerska i wywieranie wpływu
 • organizacja pracy szefa vs efektywność zespołu
 • Kaizen osobisty – technika doskonalenia siebie i innych

Co motywuje ludzi do działania - narzędzia

 • tradycyjny dylemat: chwalić czy karcić? – współczesne rozwiązania
 • model czynników motywujących i demotywujących – zastosowanie koncepcji Hertzberga
 • partycypacja pracowników w podejmowaniu decyzji
 • podejście spersonalizowane w motywowaniu:
  • motywowanie pracowników o różnym stopniu dojrzałości zawodowej
  • mechanizm dysonansu poznawczego i jego wykorzystanie
  • zastosowanie "modelu oczekiwań"
  • zastosowanie „poczucia sprawiedliwości”
  • wykorzystanie nagród i… kar
  • zaangażowanie w cele i wzmacnianie samodzielności
  • uczenie i rozwój pracownika (coaching i mentoring)
  • typy wsparcia pracownika w trudnych sytuacjach
  • rzetelne ocenianie

Moje patenty motywacyjne i giełda dobrych praktyk – indywidualny plam wdrażania nowych umiejętności

Ewaluacja szkolenia w postaci ankiety poszkoleniowej

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora