Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych

szkolenie otwarte
2018-02-01
Wrocław
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Poprzez praktyczny opis podstaw i warunków odpowiedzialności udział w szkoleniu nie tylko pomoże zminimalizować ryzyko własnej odpowiedzialności członka zarządu, lecz także da mu narzędzia służące do egzekwowania odpowiedzialności wobec członków zarządu spółek będących dłużnikami lub nieuczciwymi kontrahentami. Istotną część szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Właściciele przedsiębiorstw, członkowie władz spółek, osoby konstruujące umowy, dokumentację wewnętrzną, osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za windykację należności, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi, prawnicy, inne osoby mogące zostać objęte w przyszłości regulacjami dotyczącymi odpowiedzialności zarządów.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

1. Podstawy prawne działalności zarządów spółek kapitałowych i ich relacje wobec pozostałych organów w spółkach

 

2. Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

a) odpowiedzialność członków zarządu związana z wnoszeniem wkładu do spółki

b) warunki i zakres odpowiedzialności członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki

c) odpowiedzialność członków zarządu za wypłaty na rzecz wspólników dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami umowy spółki

 

3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec jej wierzycieli za zobowiązania cywilnoprawne

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c) sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

d) praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

 

4. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za zobowiązania publicznoprawne

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

c) sposoby dochodzenia zapłaty od członków zarządu osób prawnych

d) praktyka w sprawach przeciwko członkom zarządu

 

5. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości:

a) przesłanki upadłości spółki kapitałowej

b) okoliczności wyłączające odpowiedzialność

 

6. Postępowanie w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

a) przesłanki zakazu prowadzenia działalności

b) postępowanie w sprawie zakazu działalności - koszty, terminy, praktyka

 

7. Odpowiedzialność członków zarządu za naruszenie przepisów prawa pracy

a) przestępstwa wynikające z naruszenia praw pracownika

b) wykroczenia za naruszenie praw pracownika

 

8. Odpowiedzialność członków zarządu za prowadzenie rachunkowości, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

a) podstawy prawne odpowiedzialności

b) powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości

 

9. Podstawy odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej

a) najczęstsze przestępstwa menedżerskie

b) najczęstsze przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 

10. Ubezpieczenia jako instrument ochrony członków zarządu

a) zakres ubezpieczenia

b) wyłączenia z ubezpieczenia

c) okoliczności wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela

 

11. Sposób organizacji pracy zarządu minimalizujący ryzyko pociągnięcia do osobistej odpowiedzialności

 

12. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora