Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych oraz pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT

szkolenie otwarte
2018-02-01
Poznań
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie nowych regulacji oraz wskazanie na ich konsekwencje. Z drugiej jednak, chcemy na szkoleniu wskazać metody, które zminimalizują a czasami uchronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zmian

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kadra zarządzająca, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów prawnych oraz finansowo - księgowych, przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy, właściciele oraz pracownicy biur rachunkowych, doradcy podatkowi, branża budowlana.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

Część I

 

Odwrotne obciążenie w budownictwie

 

 1. Mechanizm oraz zasady stosowania instytucji odwrotnego obciążenia

 2. Na czym polega wprowadzenie procedury odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych?

 3. Definicja podwykonawcy

 4. Zasady dokumentowania rozliczeń w trybie odwrotnego obciążenia

 5. Wzór faktury VAT dla celów odwrotnego obciążenia w budownictwie

 6. Katalog usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia

 7. Znaczenie PKWiU dla celów identyfikacji usługi budowlanej

 8. Czy usługi projektowe i geodezyjne podlegają odwrotnemu obciążeniu?

 9. Zakup materiałów a odwrotne obciążenie

 10. Czy remonty to usługa budowlana?

 11. Problem daty wykonania usługi budowlanej - co powinno być napisane w protokole odbioru?

 12. Usługi budowlane świadczone na przełomie roku

 13. Zasady korekty rozliczeń podatku VAT w przypadku zaliczek

 14. Czy podwykonawca ma obowiązek wystawienia faktury korygującej fakturę zaliczkową?

 15. Wpływ mechanizmu odwrotnego obciążenia na rozliczenia wykonawców

 16. Czy podwykonawcom grozi utrata płynności finansowej - metody przeciwdziałania

 17. Konsekwencje podatkowe oraz karne dla sprzedawcy i nabywcy błędnej identyfikacji usług dla celów stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

 

Część II

 

Pozostałe zmiany w podatku VAT

 

 1. Pozostałe zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia

 • Rozszerzenie katalogu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

 • Zmiana regulacji w zakresie towarów objętych limitem 20 000 zł

 

 1. Zmiany w zakresie zwrotu podatku naliczonego VAT

 • Nowe ograniczenia i obostrzenia w przypadku zwrotu podatku VAT naliczonego w terminach przyspieszonych

 • Kiedy organ podatkowy będzie mógł wstrzymać zwrot podatku naliczonego VAT?

 • Wpływ udziału podatnika w transakcji karuzelowej na możliwości zwrotu podatku VAT

 • Co należy rozumieć przez uczestnictwo w transakcji karuzelowej?

 • W jakich przypadkach organ podatkowy będzie mógł wydłużyć termin zwrotu podatku naliczonego VAT

 

 1. Nowe sankcje w podatku VAT

 • Przesłanki zastosowania przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30 % zaległości podatkowej

 • Zasady określania sankcyjnej stawki podatkowej w wysokości 100% zaległości podatkowej

 • Czy organ podatkowy będzie mógł zastosować sankcję 30% do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2017 roku?

 • Przypadki wyłączające stosowanie stawek sankcyjnej w podatku VAT

 • Szczególne zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku ulgi na złe długi

 

 1. Zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności solidarnej nabywcy ze sprzedawcą

 • Rejestracja oraz wykreślenie podatnika VAT

 • Kiedy organ podatkowy może odmówić zarejestrowania podatnika VAT?

 • Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT

 • Utrata statusu podatnika VAT w przypadku udziału w transakcji karuzelowej

 • Konsekwencje utraty statusu podatnika VAT czynnego

 • Możliwości rejestracji podmiotu jako podatnik VAT czynny w przypadku wcześniejszego wykreślenia z rejestru podatników VAT

 

 1. Pozostałe zmiany

 • Którzy podatnicy VAT będą zobowiązani od 1 stycznia 2017 roku do wysyłania deklaracji VAT - 7 droga elektroniczną?

 • Zmiany limitów dla zwolnienia podmiotowego z podatku VAT

 • Ograniczenia możliwości składania deklaracji kwartalnych w podatku VAT

 • Zmiany w zakresie zasad odliczania podatku naliczonego VAT - ograniczenia w stosowaniu korekty "in plus" w przypadku WNT, import usług oraz odwrotnego obciążenia

 • Zmiany w katalogu zwolnień podatkowych (usługi finansowe i ubezpieczeniowe)

 • Zmiana zakresu danych , których ujęcie w ewidencji VAT będzie obligatoryjne

 • Planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących kas fiskalnych

 • Wpływ Jednolitego Pliku Kontrolnego na rozliczanie podatku VAT oraz nowa struktura logiczna JPK VAT

 • Czy instytucja czynnego żalu zostanie zlikwidowana w przypadku nadużyć w podatku VAT

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora