PKPiR dla zaawansowanych

e-kurs
2018-03-29
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów często wydaje się czynnością nieskomplikowaną, ale takie wrażenie mogą mieć tylko osoby, które poruszają się wyłącznie w obszarze zagadnień podstawowych. PKPiR jako ewidencja rzeczywiście nie jest skomplikowana - to po prostu tabela. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - prawidłowe i zgodne z prawem podatkowym wypełnianie tej tabeli to już zagadnienie dużo bardziej złożone.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

 

Organizator: Podatki biz

Lekcja 1
Świadczenia nieodpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 2
Świadczenia częściowo odpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 3
Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne właścicieli i wspólników - dokumentowanie i  ewidencjonowanie, kwalifikacja wydatków jako kosztów uzyskania

Lekcja 4
Rozliczanie i dokumentowanie kosztów poniesionych w walutach obcych, transakcje z podmiotami z krajów UE i spoza UE

Lekcja 5
Premie, rabaty, bonusy, reklama, reprezentacja, sponsoring - problemy podatkowe, dokumentowanie i ewidencjonowanie

Lekcja 6
Wynagrodzenie i pozapłacowe elementy wynagrodzeń, ustalanie wysokości obowiązkowych świadczeń pracowniczych będących KUP, wynagrodzenia wypłacane po terminie, składki właścicieli i wspólników

Lekcja 7
Dotacje, refundacje i wydatki sfinansowane nimi, ulgi, zwroty wydatków w PKPiR

Lekcja 8
Zawieszenie i likwidacja działalności - operacje wykonywane w trakcie zawieszenia i po likwidacji, obowiązki podatkowe podatników prowadzących PKPiR, zmiana przeznaczenia składników majątku w związku z zawieszeniem lub likwidacją

Lekcja 9
Szczególne zasady postępowania w latach 2013-2015: korekta kosztów i przychodów w związku z fakturami zapłaconymi po terminie - ewidencjonowanie, dokumentowanie, aspekty podatkowe i rachunkowe

Lekcja 10
Faktury VAT i inne dokumenty uznawane za faktury - po zmianach w 2014 roku

Lekcja 11
Reklamacje, zwroty, korekty - ewidencjonowanie i dokumentowanie

Lekcja 12
Podatki w PKPiR - podatek VAT, PCC, podatki i opłaty lokalne, akcyza

Lekcja 13
Leasing operacyjny i finansowy, umowy najmu i dzierżawy, inne umowy o podobnym charakterze

Lekcja 14
Problemy szczególne - część I - pomyłki w PKPiR: okresy bieżące i zamknięte; rozliczanie "odnalezionych" faktur  - podatki dochodowe, VAT; wprowadzenie składników majątku osobistego do działalności gospodarczej i wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej do majątku osobistego; dokumentowanie zakupów od osób fizycznych; dokumentowanie transakcji gotówkowych; metoda memoriałowa i kasowa - rozliczenia na przełomie roku, rozliczenia wydatków za okres dłuższy niż rok

Lekcja 15
Problemy szczególne - część II -  przepisy szczególne przy nabyciu i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych; korygowanie dokumentów księgowych; zmiana formy rachunkowości; zmiana przeznaczenia towarów handlowych; ustalenie dochodu z tytułu zbycia składników majątku; dokumenty przekazywane w formie elektronicznej - warunki, procedury, rozwiązania problemów praktycznych; remonty i działania modernizacyjne; szczególne momenty powstawania kosztów i przychodów.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora