Podatek Dochodowy od Osób Prawnych

Otwarte
2018-06-19
Katowice
450,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób chcących nabyć szeroką wiedzę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na szkoleniu uczestnicy poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych – CIT. Będzie szerzej przedstawiona również tematyka związana z rokiem podatkowym i rokiem bilansowym, przychody podatkowe, oraz przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, a także koszty uzyskania przychodów, wybranych rodzajów kosztów, świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników oraz wiele innych istotnych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

 • Na szkoleniu otrzymujesz: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczkę
 • Otrzymasz 2 dokumenty: - zaświadczenie MEN (Dz.U. z 2014r. poz. 622) - CERTYFIKAT (Dz.U. z 2013r. poz. 667)
Organizator: EFFEKT
 1. Przychody podatkowe
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników
 4. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych
 5. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych – podział zysku
 6. Wierzytelności, jako koszty uzyskania przychodów, wierzytelności przedawnione, umorzone, odpisy aktualizujące, wierzytelności, nieściągalne, zbywanie wierzytelności
 7. Kary umowne i odszkodowania (kary z tytułu wadliwego i nieterminowego świadczenia usług i dostaw towarów, kary za przedterminowe rozwiązanie umów
 8. Samochody w działalności
 9. Amortyzacja
 10. Różnice kursowe w ujęciu podatkowym
 11. Podatek u źródła
 12. Zmiany w CIT
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora