Podatek u źródła w 2018 r. - jak pogodzić ustawy podatkowe z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

szkolenie otwarte
2018-02-20
Wrocław
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zasadami praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych, a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

1. Kto i kiedy będzie miał obowiązek poboru podatku u źródła?

a) ograniczony obowiązek podatkowy - kim jest nierezydent

b) przychody uzyskiwane na terytorium Polski 

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja

a) Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

b) miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD

-   rezydencja spółek osobowych

-   rezydencja podmiotów zbiorowego inwestowania (CIV)

c) znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła

3. Metody unikania podwójnego opodatkowania

a) metoda wyłaczenia z progresją (odliczenia)

b) metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)

c) "ulga abolicyjna"

4. Podatek u źródła

a) opodatkowanie dywidend

-   definicja dywidendy

-   podział podatku między państwo źródła a państwo siedziby odbiorcy

-   stawki podatku u źródła

-   osoba uprawniona do dywidend (beneficial owner)

-   polskie przepisy w zakresie opodatkowania dywidend

b) opodatkowanie odsetek

-   definicja odsetek

-   podatek u źródła

c) należności licencyjne

-   definicja należności licencyjnych

-   know-how

-   programy komputerowe

-   polskie regulacje: prawa autorskie, użytkowanie urządzenia przemysłowego

-   usługi niematerialne

d) obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła

-   terminy podatkowe

-   deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT

-   informacje o transakcjach i dochodach nierezydentów: ORD-W1, ORD-U

-   sankcje za brak złożenia informacji lub deklaracji

5. Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

a) pojęcie zakładu

b) formy zakładu (biuro, budowa, zależny przedstawiciel)

c) ustalanie zysków zakładu

6. Prowadzenie działalności w rajach podatkowych

a)      szkodliwa konkurencja podatkowa - ograniczenia polskich ustaw podatkowych wobec krajów ją stosujących

b)      korzyści wynikające z działalności prowadzonej w rajach podatkowych (spółki offshore)

c)      ryzyka związane z korzystaniem z rajów podatkowych.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora