Prawo pracy w 2018 roku - bieżące problemy, planowane zmiany|Warszawa

szkolenie otwarte
2018-02-28
Warszawa
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Na szkoleniu, poza szerokim omówieniem tych nowości, przedstawione zostaną najnowsze interpretacje urzędowe oraz ważniejsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa pracy. Poruszona zostanie również kwestia tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników, wywołująca często wiele problemów praktycznych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie szczególnie polecane jest osobom, które zajmują się sprawami kadrowymi oraz odpowiadają lub będą odpowiadać za ustalanie praw do świadczeń za czas niezdolności do pracy i macierzyństwa, właścicieli firm samodzielnie dokonujących rozliczenia pracowników, pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

1. Świadectwa pracy

 • zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy w przypadku zawierania kolejnej umowy

 • wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy

2. Wynagrodzenie przy umowie zlecenia - przepisy obowiązujące od 2017 r.

 • ustalenie wynagrodzenia - zapisy umowy "zabezpieczające" zlecającego

 • minimalna stawka godzinowa, zleceniobiorcy, których dotyczą przepisy o stawce minimalnej

 • terminy wypłaty - umowy zawarte na okres nieprzekraczający miesiąca i umowy dłuższe

 • potwierdzanie liczby godzin realizacji zlecenia - sposoby potwierdzania, zapisy umowne

 • wyłączenia spod obowiązku stosowania stawki minimalnej - których umów nie dotyczą przepisy o stawce minimalnej

3. Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników należących do Wojsk Obrony Terytorialnej

4. Nowe obowiązki pracodawcy użytkownika związane z korzystaniem z pracy pracowników tymczasowych

 • ograniczenie maksymalnego czasu korzystania z pracy pracowników tymczasowych i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych

 • prowadzenie ewidencji pracowników tymczasowych

 • odpowiedzialność wykroczeniowa pracodawcy użytkownika

5. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy

 • rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy

 • minimalny okres, na jaki ma być tworzony harmonogram i sytuacje, w których można nie tworzyć harmonogramów

 • dopuszczalność zmian rozkładów i harmonogramów

 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania

 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

 • najczęstsze błędy w haromonogramach

 • przykładowe konstrukcje zapisów regulaminu pracy dotyczące stosowanych rozkładów i harmonogramów czasu pracy

 • przykładowe harmonogramy w systemie podstawowym i równoważnym i ich omówienie

6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje urzędowe dotyczące prawa pracy, m. in.:

 • rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej przy zadaniowym czasie pracy

 • praca pomiędzy dobami pracowniczymi a nadgodziny.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora