Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą w 2018 roku

szkolenie otwarte
2018-01-30
Warszawa
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Dzięki uczestnictwie w tym kursie zapoznają się Państwo z warunkami prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, z regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w szczególności tych, które w ostatnim czasie zostały zmienione) w zakresie działalności gospodarczej i transferu zysków w postaci dywidend, należności licencyjnych i odsetek. Poznają Państwo również warunki podejmowania działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Uczestnicy poznają korzyści oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności w tzw. rajach podatkowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest dla przedsiębiorców podejmujących i prowadzących działalność za granicą, pracowników księgowości, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

 

Organizator: Podatki biz
 1. Świadczenie usług za granicą

 • świadczenie usług w ramach "polskiej działalności"

 • swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

 • zakładanie firmy w wybranym kraju

 1. Podmioty powiązane - obowiązek współpracy na zasadach rynkowych

 • regulacje krajowe i międzynarodowe

 • metody szacowania cen transferowych

 • dokumentacja cen transferowych

 • zmiany od 2018 r. dotyczące spółek kontrolowanych

 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rezydencja podatkowa

 • Siedziba lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • pojęcie "miejsca faktycznego zarządu"

 • konwencja MLI zmieniająca od 2018 r. umowy z niemal wszystkimi państwami

 1. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw - zagraniczny zakład

 • zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

 • definicja zakładu

 • zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu

 1. Zagraniczny zakład

 • wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny

 1. Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą

 • żegluga morska

 • transport międzynarodowy

 • korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych

 • dywidendy

 • odsetki

 • należności licencyjne

 • podatek u źródła

 1. Unikanie podwójnego opodatkowania

 • metody unikania podwójnego opodatkowania - metoda proporcjonalnego odliczenia

 • metoda wyłączenia z progresją

 • ulga abolicyjna

 1. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

 • zasady koordynacji w Unii Europejskiej

 • przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie

 • jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach

 • zbieg tytułów do ubezpieczeń

 1. Raje podatkowe - czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków?

 • pojęcie rajów podatkowych

 • korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych

 • ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany

 1. Kraje "przyjazne podatkowo", niebędące rajami podatkowymi

 • Cypr

 • Stan Delaware

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech

 • formy działalności

 • obowiązki rejestracyjne

 • agencje pracy tymczasowej

 • działalność budowlana

 • podatki

 • polsko - niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii

 • formy działalności

 • obowiązki rejestracyjne

 • system podatkowy

 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Belgii

 • formy działalności

 • obowiązki rejestracyjne

 • system podatkowy

 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach

 • formy działalności

 • obowiązki rejestracyjne

 • system podatkowy

 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora