Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

szkolenie otwarte
2018-02-06
Poznań
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządców nieruchomości, służy poszerzeniu posiadanej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz
 1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

 • Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

 • Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS

 • Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

 1. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali

 • Ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

 • Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej

 • Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali

 1. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości

 • Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości

 • Przykładowy Plan Kont wspólnot mieszkaniowych

 • Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych

 • Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

 • Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

 • Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych

 1. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych

 • Rozliczenie kosztów dostarczania gazu

 • Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody

 • Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • Rozliczenie kosztów wody i ścieków w podziale na poszczególnych użytkowników lokali wspólnoty mieszkaniowej

 1. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

 • Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

 • Wyznaczenie wysokości zaliczek

 1. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych

 • Dane do opracowania planu gospodarczego

 • Sporządzanie planu gospodarczego

 • Zakres rzeczowy planu gospodarczego

 • Zmiany planu gospodarczego

 • Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej

 1. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych

 • Tryb zwołania zebrań według ustawy o własności lokali

 • Tryb głosowania uchwał

 • Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości

 • Przebieg zebrania wspólnoty

 • Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu

 • Uchwały i listy do głosowania

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora