Rachunkowość organizacji pozarządowych

szkolenie otwarte
2018-02-07
Poznań
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Szkolenie kierujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

Część I

 1. Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej

 2. Działalność statutowa organizacji pozarządowych

 3. Działalność statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych

 4. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego

 5. Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą

 6. Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

 7. Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych - podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe

Część II

 1. Dokumentacja księgowa organizacji pozarządowych - podstawy prawne obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

 2. Osoby odpowiedzialne w organizacji za prowadzenie księgowości

 3. Opis przyjętych zasad rachunkowości - polityka rachunkowości

 4. Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości

 5. Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji

 6. Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych

 7. Sposoby wyodrębnienia operacji gospodarczych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Część III

 1. Rachunkowość organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

 2. Sprawozdania finansowe

 3. Sprawozdanie z działalności fundacji

 4. Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego

 5. Badanie sprawozdań finansowych

 6. Dowody księgowe - podstawa zapisów w księgach rachunkowych

 7. Przechowywanie dokumentacji finansowej

Część IV

 1. Podatki w organizacji

 2. Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji

 3. Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji

 4. Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora