Rachunkowość organizacji pozarządowych - warsztat księgowości NGO

szkolenie otwarte
2018-02-16
Warszawa
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Warsztat praktyczny mający na celu przedstawienie zasad prawidłowej ewidencji rachunkowej oraz podatkowej w organizacjach non-profit.

Na uczestnictwie szkoleniu skorzystają przede wszystkim księgowi, główni księgowi i właściciele firm rachunkowych oraz kancelarii prawno - podatkowych; doradcy podatkowi; członkowie zarządu fundacji, stowarzyszeń.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz
 1. Akty prawne i akty wewnętrzne regulujące prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych

 • przepisy prawa tj. ustawa o fundacjach, prawo o stowarzyszeniach, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - wprowadzenie

 • podstawowe pojęcia ustawowe - działalność statutowa, działalność gospodarcza, działalność w sferze zadań publicznych, działalność odpłatna/nieodpłatna etc

 1. Księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe w organizacji pozarządowej od 2017 roku w praktyce, czyli

 • obowiązujący od 2017 roku załącznik nr 6

 • załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości

 • plan kont - stosowane rozwiązania w poszczególnych zespołach kont, przykłady

 1. Podatki i zwolnienia podatkowe w NGO

 • podatek CIT - przychody/koszty/dochód w tym dochód zwolniony z art. 17; case study - sporządzamy CIT-8 oraz CIT-8 na przykładzie

 • podatek VAT - zwolnienia podmiotowe/przedmiotowe, podatek VAT a dotacje (odliczanie i zwrot podatku zgodnie z art. 86 ustawy VAT), dotacja jako obrót z art. 29 a ustawy

 • inne zwolnienia podatkowe.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora