RODO w praktyce - e-learning

e-kurs
2018-05-23
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

25.05.2018 r. przestaniemy stosować obecną ustawę o ochronie danych osobowych. Zastąpi ją RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie RODO stosować będziemy bezpośrednio - bez oczekiwania na  przepisy krajowe.

Przepisom RODO podlega między innymi każdy przedsiębiorca -  bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność. Miejsce przetwarzania danych nie ma tu znaczenia - i umieszczenie centrum przetwarzania w chmurze poza obszarem UE nie zwolni nas z obowiązku stosowania przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie RODO ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych osobowych - a to oznacza jakiekolwiek operacje na danych, np. ich zbieranie i przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie czy modyfikowanie w inny sposób. 

Zapraszamy Państwa na:
Ekurs: RODO w praktyce

Cel e-kursu:
Celem szkolenia jest przygotowanie osób, wyznaczonych we wszystkich jednostkach zobowiązanych do wdrożenia rozporządzenia RODO - u przedsiębiorców i pozostałych jednostkach przetwarzających dane osobowe i umożliwienie samodzielnego przygotowania wymaganych dokumentów, których wzory ogólne stanowią załącznik do kursu. 

Dla kogo przeznaczony jest e-kurs:
Adresatami e-kursu są wszystkie jednostki organizacyjne i przedsiębiorcy, zobowiązani do stosowania przepisów RODO.

Jak przebiega e-kurs:
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe - 6 lekcji w formie e-booków pdf wraz załącznikami obejmującymi przepisy RODO, wyjaśnienia i interpretacje oraz wzory dokumentów będą przesyłane dwa razy w tygodniu  na Twój adres e-mail.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu, nawet, jeśli przerwa potrwa dłużej.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi lekcjami i załącznikami.

Organizator szkolenia:
Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:
290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy
Możesz wziąć udział w tym szkoleniu, oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz e-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • wzory dokumentów,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.
Organizator: Podatki biz
 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia oraz przybliżenie podstawowych pojęć
 • UODO a RODO - jak zmieni się obecna regulacja z zakresu danych osobowych po 25 maja 2018 r.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO
 • Podstawowe pojęcia zdefiniowane w RODO
 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe pojęcia wprowadzone przez RODO
 1. Legalność przetwarzania danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych w RODO
 • Przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO ze szczególnym uwzględnieniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Dane szczególnych kategorii
 • Profilowanie
 1. Prawa osób, których dane dotyczą
 • Nowa treść obowiązków informacyjnych
 • Prawo dostępu do zgromadzonych danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 1. Obowiązki Administratora Danych Osobowych (ADO) w świetle RODO
 • Obowiązki administratora przed rozpoczęciem przetwarzania i w jego trakcie
 • Privacy by Design - prywatność w fazie projektowania
 • Privacy by Default - prywatność jako opcja domyślna
 • Analiza ryzyka
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Odpowiednie zabezpieczenie danych
 • Zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu
 • Zawiadamianie podmiotów danych o naruszeniach
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Trans graniczne przetwarzanie danych
 1. Inspektor Ochrony Danych i zabezpieczenia danych
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Kryteria doboru oraz status IOD
 • Zadania IOD na gruncie RODO
 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa danych w świetle RODO
 1. Odpowiedzialność oraz sankcje na gruncie RODO
 • Rola i status organu nadzorczego
 • Zasady przeprowadzania kontroli przez organ nadzorczy
 • Środki ochrony prawnej
 • Odpowiedzialność w świetle RODO
 • Sankcje
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora