Rozwiązywanie konfliktów w organizacji

otwarte
2018-03-05
Gdańsk
1 820,40 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
10%
ZAMÓW KARNET!

Szkolenie będzie esencjonalne i praktyczne, a zawarte w nim treści będą podane w takiej ilości jaka jest niezbędna do wyposażenia uczestników w kompetencje pracy z konfliktami. Część pierwszego dnia będzie poświęcona doświadczaniu i procesowi rozumienia różnych aspektów konfliktu, a w pozostałej części treningu osoby będą uczestnikami i obserwatorami symulacji konfliktów interpersonalnych i zespołowych. Praca będzie się odbywać na materiale uczestników oraz trenera.

Po tym szkoleniu sytuacje konfliktowe staną się początkiem wzrostu, a nie przyczyną pogarszania się wyników i atmosfery w organizacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Pokazanie istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych;
 • Identyfikacja preferowanych zachowań w obliczu konfliktu;
 • Nabycie/rozwinięcie umiejętności diagnozowania źródeł konfliktu w zespole;
 • Zbudowanie świadomości na temat ograniczania kosztów konfliktu dla organizacji;
 • Trening radzenia sobie z każdym z rodzajów konfliktów pojawiających się w zespole.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Wśród technik aktywizujących uczestników pojawią się m.in.

 •     dyskusje
 •     studium przypadku
 •     ćwiczenia indywidualne i grupowe
 •     kwestionariusze i testy zachowań
 •     odgrywanie scenek/ról
 •     gry symulacyjne
 •     burze mózgów
 •     wymiana doświadczeń

Struktura szkolenia:  prezentacje wykładowe: 30%, część warsztatowa: 70%

Organizator: AVENHANSEN

DZIEŃ PIERWSZY

1.  Psychologia konfliktu

 • Istota i mechanizmy konfliktu;
 • Dynamika konfliktu – fazy konfliktu, od sporu do konfliktu;
 • Przyczyny, przebieg, skutki - czy współcześnie konflikt jest inny?
 • Typy konfliktu wg. Moora – konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów.

2.  Konflikt w organizacji

 • Tradycyjne i nowoczesne spojrzenie na konflikt w miejscu pracy;
 • Rodzaje konfliktów w organizacjach;
 • Zarządzanie przez konflikt – niechlubny styl pracy menedżerów;
 • Konflikt zespołu a konflikt interpersonalny – istotne rozgraniczenie, istotne konsekwencje;
 • Aby dobrać leczenie trzeba znać diagnozę - konflikt trzeba zdiagnozować;
 • Identyfikacja emocji występujących w konflikcie – własnych i cudzych;
 • Samonapędzające się koło - Trójkąt dramatyczny – Prześladowca, Ofiara, Wybawca – jedyna możliwa interwencja.

3.  Ja w konflikcie

 • Po co mi konflikt?
 • Czy musiało dojść do konfliktu?
 • Moje reakcje na konflikt wg. Thomasa – Kilmanna.

4.  Mamy konflikt i co dalej?

 • Koncepcja Harwardzka – 3 kluczowe zasady pomocnego działania;
 • Trzy pozycje percepcyjne w konfliktach – Ja, Ty, Metapozycja;
 • Interwencja menedżera kiedy jest wymagana;
 • Jakie strategie wdrożyć w sytuacji konfliktu;
 • Jak pracować z różnymi typami konfliktów – danych, relacji, wartości, strukturalnym i interesów;
 • Techniki wspierające radzenie sobie z konfliktem – otwieranie pola trudnych pytań, badanie obaw/interesów drugiej strony, negocjowanie;
 • Techniki komunikacyjne - parafrazowanie, komunikat Ja, odzwierciedlanie;
 • Działania eskalujące - czego nie należy robić, aby nie zaostrzyć konfliktu.

DZIEŃ DRUGI

1. Symulacja – konflikt interpersonalny

 • Wprowadzenie zasad odgrywania ról;
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów z osobami pozostającymi w konflikcie, na linii: pracownik – przełożony, współpracownik – współpracownik.

2. Symulacja – konflikt wewnątrz zespołu

 • Wprowadzenie w role i zasady udziału w symulacji – Konflikt w zespole
 • Podsumowanie symulacji - jakie narzędzia feed-forward wprowadzić do zespołu/organizacji?

3. Integracja treści, doświadczeń i odkryć

 • Przypomnienie najważniejszych treści - teleturniej
 • Czy zespół może się nauczyć przechodzić przez konflikty w sposób progresywny, czyli prowadzący do rozwoju rozwiązań i spójności?
 • Indywidualne i zespołowe Action Plan.
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora