Samochód w firmie: kompletna instrukcja dla księgowych i przedsiębiorców - e-learning

e-kurs
2018-04-18
Online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!
Trudno znaleźć firmę, w której nie byłyby użytkowane samochody - osobowe, dostawcze i ciężarowe. Ich nabycie, a następnie eksploatacja wiążą się z wieloma obowiązkami dokumentacyjnymi i rachunkowymi. Użytkowanie samochodów, szczególnie osobowych, rodzi również wiele komplikacji podatkowych i para podatkowych - różnice definicyjne, trudności w określeniu statusu podatkowego niektórych pojazdów, konieczność prowadzenia specjalnych ewidencji, komplikacje związane z odliczaniem VAT, obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska nie ułatwiają zadania księgowym i przedsiębiorcom.

Dlatego opracowaliśmy dla Was ten nowatorski e-kurs- połączenie kompletnej instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń gospodarczych z omówieniem podstawy prawnej i skutków podatkowych. Po zakończeniu e-kursu będziesz w posiadaniu aktualnej i zgodnej z obowiązującym stanem prawnym instrukcji, wyposażonej w indeks rzeczowy, umożliwiający szybkie odszukanie operacji, budzącej wątpliwości, wzbogaconej o osobno indeksowaną część teoretyczną.

Uzupełnieniem jest część rachunkowa - instrukcja dotycząca księgowania poszczególnych operacji w Księgach Handlowych i PKPiR.


Tryb zajęće-kurs - uczestniczysz kiedy chcesz
Cenakoszt kursu to do ustalenia netto, czyli 356,70 zł brutto
Cena obejmujemateriały szkoleniowe w formie elektronicznej, dostęp do testów on-line, płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu, certyfikat poświadczający ukończenie kursu
MiejsceOnline

Informacje o e-kursie
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę e-kursu: od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.
Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie cały czas dostępny w Twoim panelu osobistym.
Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator: Podatki biz
 1. Lekcja 1
 • Definicje samochodu w ustawach podatkowych
 • Różnice podatkowe pomiędzy samochodami osobowymi a pozostałymi na gruncie ustawy o pdof i pdop oraz ustawy o VAT
 • Podatek od środków transportowych
 • Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska
 1. Lekcja 2
 • Koszty uzyskania przychodów w przypadku samochodów będących własnością przedsiębiorcy - zakup, eksploatacja, remonty, modernizacja, likwidacja, straty w środkach trwałych.
 1. Lekcja 3
 • Użytkowanie samochodów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze a koszty uzyskania przychodów
 • Użytkowanie samochodów nie będących własnością pracodawcy
 1. Lekcja 4
 • Amortyzacja samochodów
 1. Lekcja 5
 • Samochód firmowy i pracownicy - udostępnienie samochodu, pracownikowi, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne, odpowiedzialność pracownika
 1. Lekcja 6
 • Samochód a podatek VAT - odliczenia przy zakupie, odliczenia przy leasingu i innych umowach użytkowania, odliczenia przy naprawach i remontach, odliczenia od bieżących wydatków eksploatacyjnych, VAT przy zakupie samochodu za granica,  zmiana przeznaczenia, sprzedaż.
 1. Lekcja 7
 • Ewidencjonowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych w PKPiR i Księgach Handlowych
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora