Szkolenia trenerów zarządzania

warsztaty zamknięte
do ustalenia
do ustalenia
4 500,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
15%
ZAMÓW KARNET!

Warsztat, którego celem jest przygotowanie wewnętrznego trenera biznesu do prowadzenia szkoleń z różnych dziedzin zarządzania, a także współpracy z zamawiającym projekty szkoleniowe klientem wewnętrznym.

Szkolenie adresowane jest zarówno do początkujących jak i doświadczonych trenerów (program dopasowywany jest do potrzeb grupy), a także menedżerów, coachów, prezenterów i instruktorów stanowiskowych oraz BHP. Szkolenie ma w większości formę symulacji pracy trenera oraz pracy z konkretnymi narzędziami – np. scenkami czy studiami przypadku.

Typ szkoleniawarsztat zamknięty dla grupy do 16 osób
Czas trwania1 lub 2 dni
Cena za grupę4500zł netto, nie obejmuje ew. wynajmu sal, hoteli, cateringu, noclegów

 

Organizator: Training Projects
 1. Podstawowa wiedza o szkoleniu – krótkie zarysowanie
 • Jak się ludzie uczą – style i etapy uczenia się
 • Uczenie wiedzy, umiejętności i postaw
 • Rola trenera a facilitatora a wykładowcy a coacha – różnice i podobieństwa
 • Jakie techniki i metody szkoleniowe wykorzystujemy
 • Co to jest projekt szkoleniowy i jakie ma etapy
 1. Analiza potrzeb szkoleniowych klienta i grupy – szkolenia menedżerskie i sprzedażowe
 • Rozmowa telefoniczna
 • Spotkanie z klientem wewnętrznym
 • Spotkanie z wybranymi uczestnikami
 • Podsumowanie oczekiwań i ich priorytetyzacja
 1. Prowadzenie prezentacji
 • Tworzenie planu prezentacji (zawartość treściowa, moduły, kolejność, przykłady, anegdoty)
 • Tworzenie slajdów i praca z komputerem
 • Logistyka hotelu i sali
 • Pierwsze wrażenie
 • Komunikat werbalny i niewerbalny – przemawianie
 • Trudni uczestnicy
 1. Techniki szkoleniowe
 • Burze mózgów i wspólne z grupą wypracowywanie rozwiązań
 • Prowadzenie dyskusji
 • Prowadzenie scenek i video
 • Praca z testami, formularzami i narzędziami analitycznymi – wykorzystywanie, prowadzenie i omówienia
 • Praca z case’m – proces prowadzenia i analizy
 • Gry –omówienie + prezentacja pełnego procesu
 1. Budowanie programu własnego warsztatu na podstawie analizy potrzeb – grupa, poznawszy potrzeby szkoleniowe klienta w konkretnych case’ach oraz techniki szkoleniowe buduje program konkretnych szkoleń:
 • Zaplanowanie procesu edukacyjnego: cele szkolenia, kształcenie konkretnych umiejętności, etapy nauki
 • Dobór technik, metod, konkretnych ćwiczeń
 • Rozpisanie modułowe programu i kalendarz szkolenia
 1. Budowanie programu szkolenia w oparciu o metodę pełnej, etapowej symulacji procesu zachowania – na przykładzie konkretnych szkoleń
 2. Uczestnicy, w 3-osobowych podgrupach, stworzą wzorcowe programy szkoleń ze swojej tematyki.
 3. Budowanie własnego stylu i autorytetu zgodnego ze standardem Training Projects
 • Czym jest standard TP – przedstawienie stanowiska zarządu
 • Jak powstaje autorytet trenera
 • Sposób dawania feedbacku grupie – z naciskiem na ćwiczenie zrównoważonego feedbacku. Scenki.
 • Definiowanie własnego stylu: (ubiór, dynamika prowadzenia, siła i zróżnicowanie intonacji głosu, elementy wyróżniające trenera). Scenki, w których trenerzy będą musieli w ciągu 5 minut zbudować swój wizerunek.
 • Budowanie pakietu własnych przykładów (case’ów, historii) do podsumowań -z doświadczenia zawodowego i menedżerskiego
 • Zasady przedstawianie siebie i firmy na początku szkolenia. Scenki.
 • Walizeczka trenera i jej unikalna zawartość.
 1. Podsumowanie szkolenia
 • Poziomy oceny wg. modelu Kirkpatricka
 • Przygotowywanie raportu poszkoleniowego
 • Przygotowywanie prezentacji / spotkania podsumowującego u klienta
Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora