Trening menedżerski - Nowoczesny Menadżer

Otwarte
do ustalenia
Katowice
1 470,00 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
5%
ZAMÓW KARNET!

Zaskakująco często, pracownicy mianowani na stanowiska menedżerskie wpadają w styl przywódczy, który krytykowali, jako podwładni. Przejście do nowej roli rodzi silny stres, a pierwsze kryzysy wzmacniają pokusę skorzystania z … najlepiej znanych wzorców.

Podjęcie zadań menedżerskich to seria transformacji w zakresie kompetencji osobistych i merytorycznych: od specjalisty do wszechstronnego szefa rozgryzającego zróżnicowane modele mentalne i układającego program działania; z wojownika zmobilizowanego do pracy „na swoim odcinku” w dyplomatę wspierającego różne interesy. Przechodzisz przemianę z pomocnego członka zespołu w realnego przywódcę. Wkrótce będziesz zaskoczony tym, jak uważnie obserwują cię podwładni. Twoje przeszłe dokonania zapewniły ci awans, na następnym etapie podróży potrzebne będą nowe kompetencje.

Dla kogo:

 • Menedżerowie zainteresowani poprawą wyników swoich zespołów
 • Liderzy poszukujący nowych sposobów oddziaływania
 • Specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych
 • Ukierunkowani na przyszłość ambitni praktycy
 • Każdy, kto organizuje pracę własną i innych

Cele szkolenia:
Uczestnicy nauczą się wykorzystywać najnowsze metody kierowania w codziennych działaniach.

Zdobędą wiedzę:

 • jak budować wiarygodność i wpływać na zespół?
 • jak rozpoznać własny styl kierowania, być elastycznym przywódcą i stosować najlepsze podejście do konkretnych sytuacji?
 • jak tworzyć i wykorzystać potencjał efektywnych zespołów?

Nauczą się:

 • jak delegować zadania i jak motywować ludzi?
 • jak stymulować rozwój pracowników i jak być mistrzem coachingu wewnętrznego?
 • jak rozwijać prawidłowe relacje i jak się komunikować ze swoimi ludźmi?
 • jak zapobiegać i jak rozwiązywać konflikty?
 • jak monitorować i oceniać podwładnych?

A także zwiększą świadomość tego, jak … jak kierować samym sobą.

Organizator: EXBIS

Sesja 1: Ja jako Lider

 • Jestem przywódcą / jestem menedżerem – synergia ról
 • Atrybuty nowoczesnego przywództwa
 • Role i funkcje menedżerskie
 • Identyfikacja błędnych przekonań o kierowaniu ludźmi.

Sesja 2: Istota zarządzania

 • Wyznaczanie celów i planowanie
 • Organizowanie zasobów
 • Tworzenie zespołów
 • Kierowanie i wpływanie na stosunki międzyludzkie
 • Kontrola i monitoring.

Sesja 3: Dynamika pracy zespołu

 • Cechy efektywnego zespołu
 • Cykl rozwoju zespołu a zadania menedżerskie
 • Optymalne wykorzystanie predyspozycji członków zespołu
 • Zarządzanie rolami w zespole
 • Budowanie relacji i klimatu współpracy.

Sesja 4: Sprawna komunikacja menedżerska

 • Reguły komunikacji kooperacyjnej
 • Bariery komunikacyjne w relacjach z podwładnymi
 • Asertywność w komunikacji menedżerskiej
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu.

Sesja 5: Style zarządzania – diagnoza i wykorzystanie:

 • Krótko i długofalowe konsekwencje wyboru stylu kierowania ludźmi
 • Style przywódcze: od autorytaryzmu po demokratyzm przywódczy – zalety i wady
 • Dylemat szefa: orientacja na ludzi czy na zadania – współczesne rozwiązania
 • Przywództwo sytuacyjne - dostosowanie zarządzania do poziomu dojrzałości członków zespołu
 • Styl zarządzania a zaangażowanie pracowników.

Sesja 6: Delegowanie zadań

 • Co, kiedy i jak delegować?
 • Rozwojowe funkcje delegowania
 • Błędy w delegowaniu zadań
 • Monitorowanie pracy
 • Udzielanie wsparcia
 • Egzekwowanie wyników.

Sesja 7: Motywowanie pracowników

 • Psychologia motywowania w praktyce
 • Nowoczesne koncepcje motywowania
 • Motywowanie spersonalizowane
 • Patenty motywacyjne: czym dysponuję jako szef?
 • Motywacja zespołowa: powiązanie osiągnięć indywidualnych z motywacją grupową.

Sesja 8: Udzielanie informacji zwrotnej

 • Monitorowanie pracy, a informacja zwrotna
 • Wykorzystanie funkcji informacji zwrotnej
 • Techniki informacji zwrotnej: deep, swot, 5C, techniki coachingowe.
 • Rozmowa interwencyjno-korekcyjna: przygotowanie, przebieg, wykorzystanie rezultatów
 • Praca z oporem pracownika w przyjmowaniu informacji zwrotnej

Sesja 9: Stres i konflikt w pracy menedżera

 • Higiena psychiczna w pracy menedżera
 • Techniki radzenia sobie ze stresem
 • Techniki zarządzania konfliktami

Sesja 10: Tworzenie indywdualnego planu rozwoju, czyli zarządzanie samym sobą.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora