Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT od 2018 roku

szkolenie otwarte
2018-02-13
Katowice
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Ustawodawca jak co roku zamierza wprowadzić w życie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa ze zmianami, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. i zapoznanie Państwa z praktycznymi skutkami tych zmian.

Szkolenie adresujemy do przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych i wszystkich osób zajmujących się na co dzień podatkami dochodowymi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz
 1. Regulacje uszczelniające system podatków dochodowych

 • wyodrębnienie w ustawie CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika

 • modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego)

 • zmiany przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company - CFC)

 • nowe regulacje dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

 • ograniczenie wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych,

 • minimalny podatek dochodowy dla podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości

 • zmiany w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • regulacje przeciwdziałające schematom wykorzystującym nieodpłatny transferowym aktywów do podmiotów powiązanych

 • modyfikacja przepisów określających sposób ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale przez wydzielenie

 • roczny limit kwotowy warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu

 • wyłączenia ze źródła "kapitały pieniężne" niektórych rodzajów przychodów

 1. Przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

 • podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów

 • zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy nie przekracza ona 1000 zł

 • zmiany w przepisach o cenach transferowych dotyczące powiązań wynikających z udziałów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

 • zmiany zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych

 1. Korzystne zmiany w ustawie o PIT

 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku

 • podwyższenie limitu stosowania 50% kosztów dla autorów

 • podwyższenie kwot zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • zmiany w zwolnieniach podatkowych (art. 21 ustawy o PIT)

  • i. wygrane w grach hazardowych

  • ii. ulga z tytułu świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

  • iii. zmiany zasad ustalania kwot darowizn z tytułu honorowego krwiodawstwa

  • iv. zmiany w uldze rehabilitacyjnej

 1. Zmiany umożliwiające podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia

 2. Dostosowanie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 (KŚT).

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora