Zmiany w podatkach VAT i CIT od 2018 roku

szkolenie otwarte
2018-02-08
Wrocław
688,80 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Celem szkolenia jest przybliżenie planowanych zmian w podatku VAT oraz podatku CIT, które zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2018 roku. Przedstawimy projekty nowych przepisów, mechanizmy działania nowych instytucji oraz wskażemy na skutki ich wprowadzenia dla podatników zarówno podatku VAT, jak i podatku CIT.

Celem szkolenia jest również przybliżenie metod, które pozwolą zminimalizować negatywne konsekwencje zmian w podatkach oraz sposobów ich neutralizacji. Zastanowimy się na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę w celu zagwarantowania bezpieczeństwa podatkowego firmy oraz na jakie skutki i konsekwencje należy się przygotować po wejściu w życie nowych przepisów. 

Szkolenie adresowane jest do szerokiego grona osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w firmach, w szczególności do dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów podatkowych oraz księgowych. Drugą grupą docelową są osoby profesjonalnie zajmujące się podatkami, dla których wiedza tego typu jest niezbędna w wykonywaniu codziennych obowiązków. Będą to doradcy podatkowi, księgowi, biegli rewidenci oraz inne osoby na co dzień stosujące przepisy prawo podatkowego.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Organizator: Podatki biz

Podatek VAT

1. System podzielonej płatności - split payment

 • Geneza oraz projekt ustawy z 12 maja 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

 • Mechanizm

  • fakultatywność wyboru nabywcy

  • zasady podziału transakcji

  • komunikat przelewu

  • rachunki bankowe

  • odpowiedzialność osób trzecich

  • przeznaczenie środków na rachunku VAT

  • obniżenie kwoty podatku VAT w przypadku wcześniejszej płatności

  • zmiany w innych ustawach

 • Zagrożenia - ryzyko spadku obrotów

2. Nowe obowiązki w zakresie JPK od 1 stycznia 2018 roku szczególnie w stosunku do mikroprzedsiebiorców

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

3. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

 • Geneza oraz cel zmian

 • Implementacja Dyrektywy Rady UE 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Dyrektywa ATAD

 • Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie tego typu dochodów od pozostałych dochodów podatnika

  • Definicja przychodów uzyskanych z zysków kapitałowych

  • Zasady kreowania straty

  • Wyodrębnienie źródła przychodów

  • Mechanizm ograniczenia możliwości rozpoznania straty podatkowej

  • Zasady rozliczania straty podatkowe w czasie

  • Kryteria stosowania regulacji do podatkowych grup kapitałowych

 • Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (niedostateczna kapitalizacja)

  • Limity odliczania odsetek

  • Wskaźnik EBITDA

  • Koszty finansowania zewnętrznego

  • Pożyczki

  • Wyłączenia oraz odstępstwa

 • Ograniczenia kosztów uzyskania przychodu w stosunku do kwot stanowiących podział wyniku finansowego podatnika.

  • Nagrody i premie na rzecz pracowników

  • Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

 • Zmiany w zakresie ustalania kosztów podatkowych w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.

 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej CFC (Controlled Foreign Company)

  • Regulacje w zakresie kwalifikacjo podmiotu jako CFC

  • Zasady obliczania dochodu CFC

  • Stawka efektywna

  • Zmiany progu udziału przychodów pasywnych

  • Wpływ dochodu CFC na podstawę opodatkowania podatnika krajowego

 • Modyfikację przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK)

  • Darowizny oraz inne metody agresywnej optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem PGK

  • Zmiana kryteriów PGK

  • Regulacje ograniczające możliwości optymalizacji podatkowej

   • ograniczenia w sprzedaży spółek

   • wyłączenie możliwości kwalifikowania darowizn jako kosztu uzyskania przychodu

   • ceny rynkowe w transakcjach pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK

 • Nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodu w przypadku usług niematerialnych.

  • Mechanizm tarczy podatkowej z wykorzystaniem usług niematerialnych

  • Wprowadzenie instytucji limitów

  • Umowy o usługi niematerialne i wartości niematerialne i prawne

  • Definicja pojęcia "nabycia" WNiP

  • Wyłączenia w stosowaniu limitów

 • Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych o znacznej wartości.

  • Geneza wprowadzenie regulacji

  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy

  • Wysokość zobowiązania

  • Pozostałe zagadnienia

 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów

 • Czy zostanie wprowadzony limit kosztów uzyskania przychodu w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu i w jakiej kwocie?

 • Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie oraz niektórych wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy zostały zbyte

 • Nieodpłatny transfer aktywów do podmiotów powiązanych - ograniczenia w stosowaniu struktur optymalizacyjnych

 • Ustawowe limity dla zaliczek na podatek dochodowy.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora