Zrozumieć podatki dochodowe

e-kurs
2018-04-12
online
356,70 zł
do ustalenia
RABAT Z KARNETEM EDUCATIONIS
20%
ZAMÓW KARNET!

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych bez lęku i obaw popełnienia błędu. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Jak przebiega e-kurs?
W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez eksperta podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w trudną tematykę pełnej księgowości, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

 

Organizator: Podatki biz

Lekcja 1
Podatki dochodowe - zagadnienia wstępne

- Charakterystyka podatków dochodowych, pojęcie dochodu i przychodu, podatnicy podatku dochodowego, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, zryczałtowane formy opodatkowania

Lekcja 2
Przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

- przedmiot, podmiot opodatkowania, źródła przychodów

Lekcja 3
Przychody w podatku dochodowym od osób prawnych

- przedmiot, podmiot opodatkowania, źródła przychodów

Lekcja 4
Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o PIT i o CIT

- katalog i warunki skorzystania ze zwolnień

Lekcja 5
Koszty uzyskania przychodów - zasady ogólne

- definicja kosztów uzyskania przychodów, związek z przychodem, na czym polega zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, koszty pośrednie i bezpośrednie

Lekcja 6
Koszty uzyskania przychodów - wyłączenia

- jakie wydatki nie mogą być kosztem, jak je rozliczać, najważniejsze interpretacje i wyroki sądowe, przykłady

Lekcja 7
Przychody i koszty osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

- rozliczenie podatku dochodowego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, optymalizacja kosztów podatkowych, opodatkowanie przychodów z działalności

Lekcja 8
Szczególne rodzaje kosztów uzyskania przychodów

- szczególne kwestie związane z kosztami podatkowymi m.in. amortyzacja, przedawnione wierzytelności,

Lekcja 9
Pobór podatku

- zasady płatności, skala podatkowa, stawki podatku, obowiązki płatnika i podatnika podatku dochodowego, podstawa obliczenia i wysokość podatku

Lekcja 10
Szczególne zasady ustalania dochodu

- różnice kursowe, opodatkowanie dywidend, odsetek, należności licencyjnych itd.

Lekcja 11
Opodatkowanie dochodów zagranicznych i unikanie podwójnego opodatkowania

- zasady opodatkowania dochodów pochodzących z zagranicy, zasady i metody unikania podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji

Lekcja 12
Opodatkowanie stron umowy leasingu

- rodzaje leasingu, przychody i koszty leasingobiorców i leasingodawców, rozliczanie opłaty wstępnej i poszczególnych rat

Lekcja 13
Transakcje z podmiotami powiązanymi

- pojęcie podmiotu powiązanego, rodzaje powiązań, rodzaje transakcji, obowiązki podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego, szczególne zasady opodatkowania dochodu, dokumentacja podatkowa i skutki jej braku

Lekcja 14
Obowiązki podatników PIT i CIT

- ewidencje, dokumentacja, prowadzenie ksiąg rachunkowych przez podatników podatku dochodowego, podatkowa księga przychodów i rozchodów

Lekcja 15
Zryczałtowane formy opodatkowania

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kto może opodatkować się w tej formie, zasady opodatkowania ryczałtem, wady i zalety tej formy

Lekcja 16
Zryczałtowane formy opodatkowania - część 2

- karta podatkowa, kto może opodatkować się w tej formie, zasady opodatkowania kartą podatkową, wady i zalety tej formy.

Karnet Educationis to sposób na znaczące obniżenie kosztów szkoleń (zarówno tych osobistych, jak i firmowych). Dzięki naszemu karnetowi będziesz miał dostęp do zniżek na wszystkie szkolenia dostępne na educationis.pl nieprzerwanie przez 2 lata! więcej>>

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
na stronie organizatora