SORTOWANIE

Controlling procesów HR - 2 DNI

otwarte
Katowice
2018-04-26
800,00 zł
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu HR i kształtowania umiejętności swobodnego poruszania się w zakresie HR. Zapraszamy na szkolenie!
szczegóły

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja

e-kurs
online
2018-05-10
233,70 zł

Kurs online "E-kurs: Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja" uświadamia, iż wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, lecz także różnego rodzaju elementy dodatkowe płac - wymagane przez przepisy lub wynikające z umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą: ekwiwalenty, świadczenia dodatkowe, zasiłki, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i za czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy, rekompensaty, dofinansowania itp.

szczegóły

Proces odchodzenia pracowników - 2 DNI

otwarte
Katowice
2018-05-14
550,00 zł
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie procedury rozstawania się z pracownikami. Zapraszamy na szkolenie!
szczegóły
  • 1