SORTOWANIE

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe|Poznań

szkolenie otwarte
Poznań
2018-01-30
688,80 zł

Szkolenie ma na celu przedstawienie wyczerpująco problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom. Udział w szkoleniu rozwieje wątpliwości dotyczące bardzo istotnej i trudnej tematyki, jaką jest rozliczanie czasu pracy podczas delegacji.

szczegóły

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą w 2018 roku|Warszawa

szkolenie otwarte
Warszawa
2018-01-30
688,80 zł

Dzięki uczestnictwie w tym kursie zapoznają się Państwo z warunkami prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, z regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w szczególności tych, które w ostatnim czasie zostały zmienione) w zakresie działalności gospodarczej i transferu zysków w postaci dywidend, należności licencyjnych i odsetek.

szczegóły

Prawo pracy w 2018 roku - bieżące problemy, planowane zmiany|Poznań

szkolenie otwarte
Poznań
2018-01-31
688,80 zł

Na szkoleniu, poza szerokim omówieniem tych nowości, przedstawione zostaną najnowsze interpretacje urzędowe oraz ważniejsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa pracy. Poruszona zostanie również kwestia tworzenia harmonogramów czasu pracy pracowników, wywołująca często wiele problemów praktycznych.

szczegóły

Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia w 2018 roku|Warszawa

szkolenie otwarte
Warszawa
2018-01-31
688,80 zł

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z formami delegowania pracowników do pracy za granicą, uregulowaniami polskich i europejskich przepisów w tym zakresie, a także przygotowanie pracodawców do udzielenia pracownikom pomocy dotyczącej prawidłowego opodatkowania uzyskanych przez nich dochodów.

szczegóły

Odwrotne obciążenie w usługach budowlanych oraz pozostałe zmiany w zakresie podatku VAT|Poznań

szkolenie otwarte
Poznań
2018-02-01
688,80 zł

Celem szkolenia jest z jednej strony przybliżenie nowych regulacji oraz wskazanie na ich konsekwencje. Z drugiej jednak, chcemy na szkoleniu wskazać metody, które zminimalizują a czasami uchronią podatnika przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zmian.

szczegóły

Odpowiedzialność członków zarządów w spółkach kapitałowych|Wrocław

szkolenie otwarte
Wrocław
2018-02-01
688,80 zł

Szkolenie ma na celu przedstawienie prawnych zagrożeń związanych z uczestnictwem w zarządzie spółki kapitałowej. Udział w szkoleniu umożliwi taką organizację aktywności menedżera, by całkowicie wyłączyć lub przynajmniej do minimum ograniczyć możliwość pociągnięcia członka zarządu do osobistej odpowiedzialności za działania związane z zarządzaniem spółką. Istotną część szkolenia będą kazusy konkretnych spraw oraz praktyczne wskazówki w zakresie zabezpieczania dokumentacji.

szczegóły

Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - 2 DNI

szkolenie otwarte dwudniowe
Kraków
2018-02-05
1 820,40 zł
10% rabatu
szczegóły