RĘKOJMIA (REKLAMACJA)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosimy odpowiedzialność za wady prawne lub fizyczne zakupionego produktu.

W celu złożenia reklamacji zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez nas formularza reklamacji. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia ustosunkujemy się do niego. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@educationis.pl), telefonicznie (656458555) lub w formie pisemnej (na adres TaxNet Sp. z o.o., ul. Młyńska 13A, 43- 100 Tychy).

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres e-mail: bok@educationis.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy tylko konsumentów)

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym konsument prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży karnetu zniżkowego w terminie 14 dni od doręczenia karnetu bez podania przyczyny. Uprawnienie to przysługuje wyłącznie w przypadku dokonania zakupu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Poniżej przedstawiamy procedurę odstąpienia od umowy:

  1. Informacja o decyzji
Prosimy o wysłanie do nas jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres TaxNet Sp. z o.o., ul. Młyńska 13A, 43-100 Tychy. Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas formularza odstąpienia od umowy jednakże nie jest to obowiązkowe.

  1. Zwrot karnetu
Prosimy o odesłanie zwracanego karnetu na Twój koszt w terminie 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślesz zwracany karnet przed jego upływem.

  1. Zwrot kosztów
W ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy zwrócimy koszt zwracanego karnetu za pośrednictwem przelewu bankowego na numer konta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
Pamiętaj, że pokrywasz bezpośrednie koszty zwrotu karnetu.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego karnetu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Ważna informacja!
Prosimy pamiętać, iż odstąpienie od umowy sprzedaży karnetu Educationis nie jest możliwe w przypadku, gdy w ciągu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczniesz korzystanie z karnetu, tj. za jego pośrednictwem uzyskasz zniżkę na szkolenie naszego Partnera.